Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE338 Edebiyat Sosyolojisi 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Edebiyatın toplumsal meselelerle olan ilişkisini sosyolojik boyutta inceleme ve analiz etme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Robert Escarbit, Edebiyat Sosyolojisi Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi Gisele Sapiro Edebiyat Sosyolojisi Kolektif, Frankfurt Okulu

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Edebiyat sosyolojisinin konu başlıklarını tanıma ve kavrama. Belli başlı edebiyat sosyolojisi çalışma başlıklarını kavram,teori ve uygulama yöntemlerini tanıma. Edebiyat sosyolojisinin yayın dünyasıyla olan ilişkisini tanıma ve kavrama. Edebî dönemleri, eserleri veya yayın dünyasını edebiyat sosyolojisi yöntemleriyle analiz etme ve değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta Edebiyat nedir? Kavram ve içerik olarak Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
2 2. Hafta Edebiyat nedir? Kavram ve içerik olarak Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
3 3. Hafta Sosyoloji nedir?Kavram ve içerik olarak Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
4 4. Hafta Sosyoloji nedir?Kavram ve içerik olarak Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
5 5. Hafta Edebiyat ve Sosyoloji ilimleri arasındaki yakınlık Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
6 6. Hafta Edebiyat ve Sosyoloji ilimleri arasındaki yakınlık Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
7 7. Hafta Edebiyat ve Sosyoloji ilimleri arasındaki yakınlık Sözlü anlatım, örnekleme, soru -cevap
8 8. Hafta Vize Uygulama
9 9. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
10 10. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
11 11. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
12 12. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
13 13. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama
14 14. Hafta Edebi eserlerde sosyolojik unsurlar Sözlü anlatım,uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1536645 Edebiyat sosyolojisinin konu başlıklarını tanıma ve kavrama.
2 1536646 Belli başlı edebiyat sosyolojisi çalışma başlıklarını kavram,teori ve uygulama yöntemlerini tanıma.
3 1536650 Edebiyat sosyolojisinin yayın dünyasıyla olan ilişkisini tanıma ve kavrama.
4 1536651 Edebî dönemleri, eserleri veya yayın dünyasını edebiyat sosyolojisi yöntemleriyle analiz etme ve değerlendirme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek