Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE326 Eski Türk Edebiyatı (Nesir) 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Türk Dili ve Edebiyatının Osmanlı Türkçesi ile yazılmış nesir örneklerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlamak. Türk nesir tarihi ve dil gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, Akçağ Yay., Ankara. 2- C. Okuyucu-A. Kartal-M. F. Köksal, Klasik Dönem Osmanlı Nesri, Kriter Yay., Ankara. 3- Gencay Zavotçu, Eski Türk Edebiyatı, Yüzyıllara Göre Nazım ve Nesir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başlangıcından itibaren Türk nesri, nesir örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
8 Rehberli Problem Çözümü 11 4 44
54 Ev Ödevi 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk nesrinin doğuşu. Orhon Abideleri ve Uygur yazıtları
2 Anadolu’da nesrin doğuşu ve gelişimi
3 İlk Türk nesir örnekleri ve yazı özellikleri: sade nesir, orta nesir ve müzeyyen nesir
4 Dini metinler. Anonim tefsir örnekleri
5 Dini metinler. Anonim hadis çevirileri
6 Nesir örneği olarak fütüvvetnâmeler
7 Müzeyyen nesir: Tazarruname
8 Orta nesir: Meâlim’ül-Yakîn’den
9 Orta nesir: Hadikatü’s-Süedâ’dan
10 Ara sınav
11 Nesir olarak tezkireler ve örnek metinler
12 Nesir örneği olarak menkıbeler: Menâkıb-ı Akşemsettin
13 Hikayeler: Dastân-ı Kırk Vezir’den
14 Tarihi metinler: Anonim Tevarih-i Âl-i Osman’dan

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109549 1171846 Türk Dili ve Edebiyatının Osmanlı Türkçesi ile yazılmış nesir örneklerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlamak
109550 1184652 İlk Türk nesir örneklerini okumak ve yazı özelliklerini kavramak
118829 1205685 Günümüz romanlarında, hikâyelerinde ve bilimsel metinlerde kullanılan nesir dilinin tarihî arka planını takip etmek
118830 1207474 Görsel sanatlar için gerekli senaryo çalışmalarında tarihî metinleri uygun bir şekilde kullanmak
118831 1212069 Günümüz nesir dilinin Arapça, Farsça ve diğer dillerle sentaktik, semantik ve fonetik ilişkisini kurmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.