Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE336 Alevi Bektaşi Edebiyatı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Alevi-Bektaşi Edebiyatının özelliklerini ve önemli temsilcilerini tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ramazan UÇAR: Sosyolojik Açıdan Alevilik-Bektaşilik Mehmet ERÖZ: Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik İsmet Zeki EYÜBOĞLU: Alevi-Bektaşi Edebiyatı Bedri NOYAN: Bektaşiliş-Alevilik Nedir? Atilla ÖZKIRIMLI: Alevilik-Bektaşilik İrene MELİKOF: Uyur İdik Uyardılar İsmail ÖZMEN:Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi I-IV

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alevilik ve Bektaşilik, Alevi ve Bektaşi edebiyatının temel kaynakları, Alevi Bektaşi edebiyatının ana terminolojisi, Alevi Bektaşi edebiyatının temsilcileri ve Alevi-Bektaşi edebiyatından seçme metinler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 2 10 20
10 Tartışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alevilik ve Bektaşilik kavramının ortaya çıkışı
2 Alevilik ve Bektaşi edebiyatının sözlü ve yazılı kaynakları
3 Alevilik ve Bektaşilik terminolojisi
4 Alevilik ve Bektaşilik terminolojisi
5 Alevilik ve Bektaşilikte kurumlar
6 Alevilik ve Bektaşilikte önemli şahsiyetler
7 13-14. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı (Abdal Musa, Kaygusuz Abdal)
8 15-16. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı (Balım Sultan, Şah İsmail)
9 15-16. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı (Pir Sultan Abdal)
10 Ara sınav
11 17. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı (Kazak Abdal, Kul Nesimi)
12 18-19. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı
13 20. yüzyılda Alevi ozanları
14 Âşık Mahsuni Şerif ve şiirleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
117097 1199566 Alevilik ve Bektaşilik kavramını ve tarihi kaynaklarını öğrenir.
117098 1203644 Alevilik ve Bektaşilik düşüncesinin sözlü ve yazılı edebiyatımıza nasıl yansıdığını görür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
117097 3 4 3 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3
117098 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek