Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE437 Yaratıcı Yazarlık (Kuram-Uygulama) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Yaratıcı Yazarlık kuram ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak Yazarlık uygulamalarını deneyimleme Kurmacanın unsurlarının uygulamalı öğretimi Mekân, zaman, karakter geliştirme,olay örgüsü, synopsis

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. ilknur TATAR KIRILMIŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murat Gülsoy Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık Gülayşe Somel Koçak Yaratıcı Yazmanın Hazzı Gökdemir İhsan Kurmaca Alıştırmaları Semih Gümüş Okumak ve Yazmak

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrenci dıştan baktığı ve anlamaya çalıştığı edebiyatın üretilme sürecini anlamaya çalışır. Deneyimleyerek edebi eserdeki temel kavramların yerleştirilmesindeki tecrübeyi görmeye çalışır. Yazıya dair tür ve üslup açısından kendisine bir hedef koymaya çalışır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazar kimdir? Yazmak öğrenilebilir mi? Yazmaya dair kursların yazar adaylarına verebileceği beceriler. Yazmanın atmosferi https://www.yaraticiyazarlik.net/dosya-yazarlik-kursta-ogrenilir-mi/
2 Yazmaya başlayabilmek. Murat Gülsoy Büyü Bozumu kitabından "Sait Faik Nasıl Yazardı? https://muratgulsoy.wordpress.com/2014/06/04/sait-faik-nasil-yaziyor/
3 Yaratıcı yazarlıkla kastedilen nedir? Edebiyat kuramı olarak kuralları değiştirmeye çalışmanın laboratuvarı olarak yazarlık kurslarının fonksiyonu. http://www.artfulliving.com.tr/edebiyat/yazma-ugrasi-ve-yaratici-yazarlik-ii-i-2895
4 Kurmaca ve unsurları https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/383741
5 zaman: neden sonuç ilişkisi Edebî metinlerde zamanın kullanımına dair düşünme denemesi.doc
http://www.ege-edebiyat.org/docs/597.pdf
6 Kurmaca ve unsurları http://www.turkbilig.com/pdf/201734-525.pdf
7 Hikâye ve olay örgüsü http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanli_sy50/2017_50_05_akgul.pdf
8 hikâye ve olay örgüsü http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanli_sy50/2017_50_05_akgul.pdf
9 betimlemeler ve ayrıntılar https://www.academia.edu/20056839/Halide_Edip_%C3%96yk%C3%BCs%C3%BCnde_Betimlemenin_Retori%C4%9Fi
10 bakış açısı https://www.researchgate.net/publication/315482610_Bakis_Acisi_Anlatan_Kim_Goren_Kim
11 karakter https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93202
12 Tür olarak hikâye ve roman http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/2261/23522.pdf
13 Hangi tür size uygun? Hangi türün size uygun olduğunu anlamanın birçok yolu var.doc
14 Genel bakış ve yazılan materyallerin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293774 Yazarlık kuramları hakkında bilgi sahibi olmak Yazma pratiklerini deneyimlemek Kurmacanın temel kavramlarını deneyimlemek (mekan, zaman, olay örgüsü, karakter geliştirme,synopsis oluşturma)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.