Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE423 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Tanzimat’tan bugüne Türk kültürüne, siyasetine, felsefesine ve edebiyatına tesir eden Batı kaynaklı düşünce akımlarını tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şaban Sağlık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri Mümtaz Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi Banarlı, N. Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt II Tanpınar, A. Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri Cilt 1 Hilmi Yavuz, Alafrangalığın Tarihi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanzimat sonra Türk kültür, siyaset, felsefe ve edebiyatında Batı kaynaklı pek çok düşünce akımı hakim olmuştur. Söz konusu düşünce akımları Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine de büyük bir katkı sağlamıştır. Bu düşünce akımlarının başlangıcından bugüne gösterdiği gelişim süreci genel olarak tanıtılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 21
29 Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Batı ile ilk temaslar
2 Tanzimat’ın ilanı
3 Tanzimat ideolojileri
4 Batılı düşünceleri Türkiye’ye tanıtan bir kurum: Bab-ı Ali Tercüme Odası
5 I. Meşrutiyet ve Hürriyet Fikri
6 II. Meşrutiyet ve Milliyetçilik Fikri
7 Pozitivizm ve Marksizm
8 Türkçülük
9 İslamcılık
10 Ara Sınav
11 Adem-i Merkeziyetçilik
12 Bergson felsefesi
13 Dergiler ve düşünce hareketleri (Dergah, Haraket, Yön, Kadro)
14 Postmodernizm
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208068 Türkiye’deki çağdaş düşünce akımlarının tarihi gelişimini takip edebilecektir.
2 1208106 Türk kültürüne, siyasetine, felsefesine ve edebiyatına tesir eden Batı kaynaklı düşünce akımlarını tanıyacaktır.
3 1208243 Çağdaş düşünce akımlarının modern Türk edebiyatına nasıl bir katkıda bulunduğunu öğrenecektir.
4 1208644 Batı kaynaklı düşünceler ile Doğu kaynaklı düşünceler arasında mukayese yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.