Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE425 Altay Dilleri Kuramı 927003 4 7 5

Dersin Amacı

-Türk dilinin dünya dilleri içerisindeki yerini kavratmak -Altayistik bilimi hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Salih DEMİRBİLEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-CHOI, Han-Woo (2010), Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. -POPPE, Nicholas (1992), Moğol Yazı Dili, Çeviren: Günay Karaağaç, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını. -POPPE, Nicholas (1994), Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, 1. Kısım Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Çeviren: Zeki Kaymaz, İstanbul: Fatih Ofset. TEKİN, Talat (2003), Makaleler 1, Altayistik, Yayıma Hazırlayanlar: Emine Yılmaz-Nurettin Demir, Ankara: Grafiker Yayını.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Altayistik çalışmalarında Türkçenin görünümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 3 5 15
11 Soru-Yanıt 2 5 10
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Altay dil kuramının tarihçesi 1..docx
2 Altay dillerinin temel ses denklikleri 2..docx
3 Başlıca altayistler 3..docx
4 Türk dilinin dünya dilleri içerisindeki yeri ve yaşı, Sümerce-Türkçe ilişkisi 4..docx
5 Türk adı, Türkçenin ana vatanı 5..docx
6 Çağdaş Türk yazı dillerinin sınıflandırılması 6..docx
7 Altayistik çalışmaları açısından Çuvaş yazı dilinin önemi 7..docx
8 Altayistik çalışmaları ve Yakut lehçesi 8..docx
9 Altayistik çalışmaları ve Halaç Türkçesi 9..docx
10 Ara Sınav 10..docx
11 Altayistik ve Türk dilinin tarihsel problemleri 11..docx
12 Moğol yazı dilinin Türk Dili ile ilgisi 12..docx
13 Diğer Altay dilleri 13..docx
14 Günümüzde Altayistik çalışmaları 14..docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422071 Türk dilinin dünya dilleri içerisindeki yerini bilmek
2 1445946 Altayistik bilimini tanımak
3 1415950 Altayistik çalışmalarında Türkçenin yerini bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 2 2 2 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4
2 5 5 3 5 3 2 2 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4
3 5 5 3 5 3 2 2 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek