Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE433 Günümüz Halk Edebiyatı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Günümüz halk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Maarife Hacıyeva, Folklor Poetikası Birgül Yangın, Barış Manço Fatih Kısaparmak, Ve Ağır Sevdam Cemal Safi, Ya Evde Yoksan Emine Işınsu, Bir Ben Vardır Bende Benden İçerü İskender Pala, Od Elif Şafak, Aşk Kubilay Aktulum, Metinlerarasılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Günümüz halk edebiyatı, elektronik kültür ortamı ve aşıklık geleneği, aşıklık geleneğinin modernize edilmiş örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 2 10 20
34 Okuma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Günümüz Halk Edebiyatı kavramı 1. Günümüz Halk Edebiyatı Kavramı.docx
2. halk edebiyatının üç ana kolu.docx
3.Günümüzde Üretilen Halk Edebiyatı Ürünleri - Fıkra Masal Atasözü vd..docx
4.Günümüzde üretilen halk edebiyatı ürünleri alkış kargış mani vd..docx
5. Folklor Poetikası Nedir.docx
6. Metinlerararası İlişkler.docx
7. Geleneksel Âşık Tarzına Mahalli Örnekler.docx
8. Aşıklık Geleneğinin Modernize Edilmiş Örnekleri.docx
9. Folklor Poetikası Bağlamında Barış Manço - Neşet Ertaş.docx
10. ARASINAV.docx
11. Fatih Kısaparmak.docx
12. Aşık Veysel - Mahzuni.docx
13. Uğur Işılak.docx
14. Cemal Safi.docx
2 Halk Edebiyatının üç ana kolu Anonim, Aşık Tarzı Tasavvufi halk edebiyatları)
3 Günümüzde üretilmeye devam eden anonim halk edebiyatı ürünleri (Fıkra, masal, atasözleri)
4 Günümüzde üretilmeye devam eden anonim halk edebiyatı ürünleri (Deyimler, alkış, kargışlar, mani vd.)
5 Folklor Poetikası kavramı
6 Metinlerararası İlişkiler
7 Geleneksel Aşık tarzına mahallî örnekler
8 Aşıklık Geleneğinin modernize edilmiş örnekleri (Barış Manço, Uğur Işılak, Fatih Kısaparmak)
9 “Folklor poetikası” ve Barış Manço, Neşet Ertaş
10 Sınav
11 Fatih Kısaparmak
12 Aşık Veysel, Mahzuni
13 Uğur Işılak
14 Cemal Safi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199949 Günümüz halk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olur
2 1200050 Metin örnekleriyle konuları kavrar
3 1201205 Günümüz halk edebiyatının önemini ve yerini açıklar
4 1201758 Günümüz halk edebiyatının etkilerini açıklar
5 1202523 Günümüz halk edebiyatı ürünlerini karşılaştırır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
4 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
5 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek