Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE412 Çağatay Türkçesi 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Çağatay Türkçesi (XV.-XVII yy.) döneminin dil yapısını ve eserlerini tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Salih DEMİRBİLEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-ECKMANN, Janos (2003), Çağatayca El Kitabı, Tercüme: Günay Karaağaç, Ankara:Akçağ yayınları. -ERASLAN, Kemal (1999), Mevlana Sekkaki Divanı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. -ERCİLASUN, Ahmet Bican (2004), Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. - VURAL, Hanifi-SOLMAZ, Ali Osman- KARAATLI, Recep (2010), Çağatay Türkçesi, Tokat:Taşhan Kitap. -YÜCEL, Bilal (1995), Babür Divanı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Çağatay Türkçesi metinleri -Çağatay Türkçesinin dil yapısı -Çağatay Türkçesinin Türk dili içerisindeki yeri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 3 7 21
11 Soru-Yanıt 3 6 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
34 Okuma 3 8 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağatay Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri ve dönemleri 1.docx
2 Çağatay Türkçesinin temsilcileri ve metinleri 2.docx
3 Ali Şir Nevayi ve eserleri 3.docx
4 Çağatay Türkçesinin karakteristik ve gramatikal yapısı 4.docx
5 Çağatay Türkçesi hakkında kaynakça 5.docx
6 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 6.docx
7 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 7.docx
8 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme storage/app/public/salihd/63693
9 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 9.docx
10 Ara Sınav storage/app/public/salihd/63693
11 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 11.docx
12 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme storage/app/public/salihd/63693
13 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 13.docx
14 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190614 Çağatay Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yerini bilir.
2 1190880 Çağatay Türkçesinin dönemlerini bilir
3 1192639 Çağatay Türkçesinin karakteristik ve gramatikal özelliklerini bilir
4 1195330 Çağatay Türkçesinin temsilcilerini ve metinlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek