Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Karşılaştırmalı edebiyat kavramı tanımak;Azeri,Kırım ve Türk halk edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat İnci Enginün, Mukayeseli Edebiyat Metin Ekici, Türk Dünyasında Köroğlu Zekeriya Karadavut, Köroğlunun Ortaya Çıkışı Türk Dünyası Edebiyatları Ansiklopedisi Şahin Köktürk, Azerbaycan ve Türkiye’den Derlenmiş Masalları Karşılaştırma Denemesi Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi Saim Sakaoğlu, Dede Korkut Kitabı 1-2 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatı Tarihi Pervin Ergun, “Altay Destanlarında ve Anadolu Türk Masallarında Tastarakay-Keloğlan” . Millî Folklor, S.68. Naciye Yıldız, Türk Dünyasında Destan Kavramı, Uluslar arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı (26-28 Mayıs 2000, Mersin), Ankara, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı halk edebiyatı kavramı, Azeri, Kırım ve Türk halk edebiyatlarını karşılaştırmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 2 10 20
34 Okuma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karşılaştırmalı edebiyat kavramının tanıtılması
2 Halk edebiyatı çalışmalarında karşılaştırmalı edebiyatın yeri
3 Türk dünyası halk edebiyatı çalışmalarında karşılaştırmalı edebiyatın yeri
4 Azerbaycan sahası halk edebiyatı ve Türkiye sahası halk edebiyatının genel niteliklerinin belirtilmesi; Azeri edebiyatı kaynaklı mitolojik anlatılar ile Türk edebiyatı ürünü mitolojik anlatıların karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
5 Azeri edebiyatındaki efsane metinleriyle Türk edebiyatındaki efsane metinlerin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
6 Azeri edebiyatındaki masal örnekleriyle Türk edebiyatındaki masal örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
7 Azeri edebiyatındaki destan örnekleriyle Türk edebiyatındaki destan örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
8 Azeri edebiyatındaki halk hikayesi örnekleriyle Türk edebiyatındaki halk hikayesi örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
9 Kırım edebiyatının tanıtılması ve Kırım edebiyatındaki mitolojik anlatılar ile Türk edebiyatındaki mitolojik anlatıların karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
10 Sınav
11 Kırım edebiyatı masal örnekleriyle Türk edebiyatı masal örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
12 Kırım edebiyatı destan örnekleriyle Türk edebiyatı destan örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
13 Kırım edebiyatı halk hikayesi örnekleriyle Türk edebiyatı halk hikayesi örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
14 Azeri, Kırım ve Türk halk edebiyatı örneklerinden hareketle geleneksel kahraman, bitiş, geçiş, başlangıç kalıplarının tespiti
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1431054 Öğrenci karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarında halk edebiyatının yerini öğrenir.
2 1438494 Azeri,Kırım ve Türk halk edebiyatı metinlerinden hareketle karşılaştırmalı edebiyat kavramını kavrar.
3 1439125 Kültürel farkların kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1439846 Kültürel benzerliklerin ortaya çıkış sebeplerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 1 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 4 5 3 2 5 5 4 2
2 4 3 4 4 1 4 4 3 1 4 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 4 5 3 3 5 5 4 2
3 2 2 4 5 1 4 5 3 1 5 3 5 3 4 2 3 1 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 4
4 2 2 4 5 1 4 5 3 1 5 3 5 3 4 2 3 1 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek