Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE432 Edebiyat ve Gelenek 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Gelenek ve edebiyat etkileşimini edebî türler üzerinde kavrama ve analiz etme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gelenek Maddesi İslam Ansiklopedisi Nadir El Bizri Felsefede Modern Öncesi Gelenekler ve Çağdaş Felsefede Düşünüş Ertan Örgen1940-1973 ARASI TÜRK ŞİİRİNDE “GELENEK” KAVRAMI ETRAFINDAKİ YAKLAŞIMLAR Hümeyra Hancıoğlu, Gelenek Üzerine Giritli Aziz Efendi Muhayyelat Emin Nihat Musameretnme Sabri Eyigün MODERN VE GELENEKSEL ROMANIN TEMEL FARKLARI VE POLİTİK GÜDÜMLÜ ROMANIN MODERN ROMAN İÇİNDEKİ YENİ KONUMU Alain Toraine Modernliğin Eleştirisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelenek kavramının modern dünya algısıyla düştüğü olumsuz anlam edebî türleri de etkilemiştir. Türleri oluşturan şekli özelliklerin dağılması ve kendisini yeni tecrübelere açık hale getirmesi hiyerarşiden ayrılmayı işaret eder. Türlerin zaman zaman kendi geleneğini oluşturmaya temayülleri olsa da 20. yy.da gelenek bireyin doğuşuyla terk edilmiştir. Bu ders, geleneğe dayalı ve geleneğe dayanmayan edebiyatı türler çerçevesinde anlamaya çalışır ve analiz eder.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 21
29 Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelenek nedir? Felsefedeki tanımı Edebiyattaki tanımı Sosyolojik tanımı
2 Edebiyatta gelenek: Eski şiirde geleneksel düşünme ve yazma biçimleri olarak divan tertibi, mesnevi planı.
3 Geleneksel hikaye örneği olarak çerçeve hikaye
4 gelenekselci ve modern roman
5 gelenek algısı açısından şiir poetikaları Ahmet Haşim, Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek.
6 Gelenek algısı açısından şiir poetikları
7 modern şiir
8 modern şiire karşı muhafazakar duruş
9 ara sınav
10 modern hikâye
11 moderne karşı muhafazakar hikâye
12 moderne karşı muhafazakar hikâye
13 modern roman
14 postmodern roman ve gelenek ilişkisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.