Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT205 İktisat Tarihi I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

İktisat bilgilerine somut temel kazandırmak; olayları dünya ekonomisi bağlamında yorumlamak ve karşılaştırmalar yapabilmek, olayları daha geniş perspektifte değerlendirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Yavuz YAYLA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

##Tevfik Güran, İktisat Tarihi 1. İktisat Tarihinin Doğuşu, Orhan Kurmuş 2. Kendini Yaratan İnsan, Gordon Childe 3. İlkel Toplumdan Feodal Topluma, Halil Berktay 4. Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, L. Huberman 5. Feodal Toplum, M. Bloch 6. Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, H. Pirenne 7. Ortaçağ Kentleri, H. Pirene 8. Erken Modern Dönemde Avrupa, M.E.W.Hanks 9. Kapitalizmin Tarihi, M. Beaud 10. Maddi Uygarlık- Gündelik Hayatın Yapıları F. Braudel 13. Maddi Uygarlık, Mübadele Oyunları, F. Braudel 14. Maddi Uygarlık, Dünyanın Zamanı, F. Braudel 15. İmparatorluk Çağı, E. Hobsbawm, 16. Devrim Çağı, E. Hobsbawm 17. Sermaye Çağı, E. Hobsbawm 18. Sanayi ve İmparatorluk, E. Hobsbawm 19. Kısa Yirminci Yüzyıl, E. Hobsbawm 20. Avrupa İktisat Tarihi, İmge Kitabevi H. Heaton 21. İktisadi Olaylar Tarihi, Nazif Kuyucuklu 22. Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, Sinan Sönmez, İmge Kitabevi 23. Tarihin Yörüngeleri, İgor M. Diakonoff, Bilgi Üniversitesi 24. Ortaçağda Endüstri Devrimi, J. Gimpel 25. Yenilik İktisadı, C.Freeman ve L.Soete, Çev.Ergun Türkcan ##R. Cameron,A Concise Economic History of the World, Karl Gunnar Persson, An Economic History of Europe Angus Maddison, World Economy R. Heilbroner, The Making of Economic Society,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsanlık tarihinin maddi temelleri, tarım, sanayi, ticaretin gelişimi bu temelde ortaya çıkan toplumsal yapılar, ilkel, feodal, kapitalist üretim biçimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
11 Soru-Yanıt 4 25 100
29 Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BİR BİLİM ALANI OLARAK İKTİSAT TARİHİ 01-BİR BİLİM ALANI OLARAK İKTİSAT TARİHİ.pdf
2 TARIM DEVRİMİ VE SONUÇLARI 02-TARIM DEVRİMİ VE SONUÇLARI.pdf
3 İLK ÇAĞ EKONOMİLERİ 03-İLK ÇAĞ EKONOMİLERİ.pdf
4 ERKEN ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA TOPLUM VE EKONOMİSİ 04-ERKEN ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA TOPLUM VE EKONOMİSİ.pdf
5 İLERİ ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA EKONOMİSİ 05-İLERİ ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA EKONOMİSİ.pdf
6 GEÇ ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA EKONOMİSİ 06-GEÇ ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA EKONOMİSİ.pdf
7 MODERN ZAMANLAR ÖNCESİNDE ASYA, AFRİKA VE AMERİKA 07-MODERN ZAMANLAR ÖNCESİNDE ASYA, AFRİKA VE AMERİKA.pdf
8 Ara sınav
9 MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ 08-MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ.pdf
10 AVRUPA’DA EKONOMİK GÜÇ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ 09-AVRUPA’DA EKONOMİK GÜÇ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ.pdf
11 SANAYİ DEVRİMİ 10-SANAYİ DEVRİMİ.pdf
12 ON DOKUZUNCU YÜZYILDA EKONOMİK DEĞİŞMELER 11-ON DOKUZUNCU YÜZYILDA EKONOMİK DEĞİŞMELER.pdf
13 SANAYİLEŞMENİN YAYILMASI 12-SANAYİLEŞMENİN YAYILMASI.pdf
14 YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİ-I 13-YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİ-I.pdf
15 YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİ-II 14-YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİ-II.pdf
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238256 1.Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, ekonomik değerlendirmelere temel oluşturacak dünya ekonomi tarihi üzerine tartışma yürütebilecektir,
2 1238257 2.İktisadi olguların tarihsel altyapısını çözümleyebilecektir
3 1238258 3.Dünya ve Türkiye tarihleri arasında karşılaştırmalar yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 1 3 1 3 4 3 3 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
2 3 4 4 1 4 1 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3
3 3 4 5 1 4 1 3 5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek