Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT366 Şirketler Muhasebesi 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu ders şirketler ile ilgili temel muhasebe bilgilerinin öğretimine yöneliktir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İdris VARICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şirketler Muhasebesi, Necdet Sağlam, Salim Şengel.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şirketler Muhasebesi dersi; Şirketler ve Şirketler Muhasebesi: Şahıs ve sermaye şirketleri özellikleri, Şahıs ve sermaye şirketleri farkları; Şahıs şirketleri; Kollektif Şirket: Kuruluşu sermaye artırılması, azaltılması; Komandit şirket, Kuruluşu sermaye artırılması, azaltılması; Limitet Şirket: Kuruluşu, Sermaye artırılması, azaltılması, Kâr ve zarar dağıtımı, Tasfiye; Anonim Şirket: Şirket kuruluşu sermaye artırılması, azaltılması, Kâr ve zarar dağıtımı, Tasfiye konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 100
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 0
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
11 Soru-Yanıt 15 1 15
24 Seminer 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kollektif Şirket: Kuruluşu, sermaye arttırma ile azaltılması ve muhasebe kayıtları
2 Kollektif şirketlerde kar zarar dağılımı, tasfiyesi ve muhasebe kayıtları
3 Kollektif şirketlerin birleşmesi ve muhasebe kayıtları
4 Komandit Şirket: Kuruluşu, sermaye arttırımı, sermaye azaltılması,muhasebe kayıtları
5 Komandit Şirketler:kar/zarar dağıtımı, tasfiye ve birleşme, muhasebe kayıtları
6 Anonim Şirketler: Kuruluş işlemleri, sermaye arttırımı, sermaye azaltılması, muhasebe kayıtları
7 Anonim şirketlerde kar dağıtımı ve zarar mahsubu , muhasebe kayıtları
8 Anonim şirketlerde tasfiye ve birleşme, muhasebe kayıtları
9 Ara sınav
10 Limited Şirketler: Kuruluş işlemleri, sermaye arttırımı, sermaye azaltılması, muhasebe kayıtları
11 Limited şirketlerde kar dağıtımı, zarar mahsubu, muhasebe kayıtları
12 Holding Şirketler
13 Holding Şirketler
14 Finansman bonosu çıkarma işlemleri
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271692 Şahıs ve sermaye şirketleri özelliklerini kavramak
2 1271693 Şahıs ve sermaye şirketleri arasındaki farkları benimsemek
3 1271694 Şirketlerin kuruluş ve sermaye artırması yöntemlerini öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek