Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT376 TC-AB İlişkileri 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecini hem tarihsel bir perspektifle takip etmek; hem de ekonomik, siyasal ve sosyal bütünleşmenin ne ölçüde gerçekleştiğini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş.Gör.Gürhan Ünal

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akçay, B., & Açıkmeşe, S. A. (2017). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar. Seçkin Yayıncılık Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporları (1998-2018). Çevrimiçi: https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve temel kurumlarının tanıtımı ile başlayacak olan ders, Türkiye’nin üyelik yolunda hangi aşamaları geçtiğini irdeleyecek ve daha sonra çeşitli alanlardaki ilerlemeler mercek altına yatırılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 90 1
42 Seminer 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 21 2 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanıtım Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
2019 2020 TC-AB İlişkileri Ders İzlencesi.docx
2 Avrupa Birliği nedir? AB’nin tarihsel gelişimi, temel organlarını ve genişlemeleri. Hafta - 2 AB Nedir Pascal Fontaine.pdf
Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
Hafta 2 - Ab Nasıl Çalışır.pdf
3 Tarihsel bir perspektiften Türkiye’nin AB yolculuğu. Neden? Ne zaman? Nasıl? Hafta 3 - TC AB ilişkileri Tarihçesi.docx
Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
4 Gümrük Birliği Hafta 4 Gümrük Birliği.pdf
Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
https://www.ab.gov.tr/94.html
5 AB Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma ve Türkiye Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
Hafta 5 - Tarım Politikası (Gürhan Ünal Yiğit Çolak).pdf
https://www.ab.gov.tr/76.html
6 Siyasi Bütünleşme 1- Siyasi Reform Süreci Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
https://www.ab.gov.tr/88.html
https://www.ab.gov.tr/89.html
https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_raporu-_tr.pdf
7 Siyasi Bütünleşme 2-İnsan Hakları Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
Hafta 7 AB Siyasi Reform Rehberi 1.pdf
Hafta 7 AB Siyasi Reform Rehberi 2.pdf
8 Dönem Tekrarı Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_raporu-_tr.pdf
2019 İlerleme Raporu.pdf
9 Arasınav
10 Suriye Krizi, Sığınmacılar ve Göç Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
Hafta 10 AB FRIT Maddi Destek.pdf
Hafta 10 Türkiye AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Diyaloğu SETA.pdf
Hafta 10 Türkiye AB Vize Muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşması hakkında temel sorular ve yanıtlar.pdf
11 Kadın ve Çocuk Hakları, Toplumsal Cinsiyet Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
Hafta 11 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri Sürecinde Sosyal Politika ve İstihdam.pdf
https://www.ab.gov.tr/fasil-19-sosyal-politika-ve-istihdam_84.html
12 Dış Politika Hafta 12 Tarık Oğuzlu NATO ve Türkiye Dönüşen İttifakın Sorgulayan üyesi.pdf
https://www.dw.com/tr/ab-enerji-politikalar%C4%B1nda-t%C3%BCrkiyenin-rol%C3%BC/a-5367037
Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
13 İlişkilerin Geleceğine Dair Değerlendirmeler 1 Haftalara Dair Bilgilendirmeler.docx
2019 İlerleme Raporu.pdf
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341449 Avrupa Birliği'nin kuruluşu ve temel organlarına dair bilgi edinir.
2 1341450 Türkiye ve AB ilişkilerinin tarihsel gelişimine hakim olur.
3 1341451 Türkiye'nin üyelik sürecindeki ekonomik müzakere başlıklarını ve içeriklerini bilir.
4 1341452 Türkiye'nin üyelik sürecindeki siyasi müzakere başlıklarını ve içeriklerini bilir.
5 1341453 Müzakere fasıllarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgisi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek