Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT408 Dünya Ekonomisi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dünya ekonomisinin temel sorunlarını, global ekonomide kavramların yeniden tanımlanmasını ve yeni dünya düzeninin oluşum koşulları ve sonuçlarını analiz edebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Işıl Alkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Ekonomisi-Mahfi Eğilmez Dünya Ekonomisi-Prof. Dr. Mehmet Karagül Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma-Fikret Şenses

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 İlkçağdan bugüne dünya ekonomisinde temel dönüşümler (İlkçağ toplumları-Neolitik devrim ve tarım toplumları) 2 İlkçağdan bugüne dünya ekonomisinde temel dönüşümler(Sanayi devrimi-Sanayi toplumu, Bilgi toplumu-Bilgi ekonomisi) 3 Dünya ekonomisinin kısıt ve fırsatları (Nüfus, nüfusun pozitif ve negatif etkileri) 4 Nüfus artışı ve göç olgusu 5 Dünyada Beslenme Sorunu ve Gıda Arzı, Enerji Kaynakları,Enerji sorunu 6 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Sorunları 7 Küresel ısınma, Kyoto Protokolü, Azgelişmişlik Sorunu, Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik ve Sosyal Yapı 8 Ara Sınav 9 Yoksulluk sorunu, Dünyada Yoksulluk, Küreselleşme ve Yoksulluk 10 Küreselleşme, türleri, etkileri 11 Bölgeselleşme,küreselleşme ve milli devlet olgusunun önemi 12 Uluslararası sermaye hareketleri, çeşitleri, etkileri 13 Uluslararası örgütler, milletlerarası iktisadi bütünleşmeler 14 İktisadi bütünleşmelerin başarı koşulları ve etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlkçağdan bugüne dünya ekonomisinde temel dönüşümler (İlkçağ toplumları-Neolitik devrim ve tarım toplumları) DÜNYA EKONOMİSİ (Ders 1-2).pptx
2 İlkçağdan bugüne dünya ekonomisinde temel dönüşümler(Sanayi devrimi-Sanayi toplumu, Bilgi toplumu-Bilgi ekonomisi) DÜNYA EKONOMİSİ (Ders 1-2).pptx
3 Dünya ekonomisinin kısıt ve fırsatları (Nüfus, nüfusun pozitif ve negatif etkileri) Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar1.pptx
4 Nüfus artışı ve göç olgusu Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar1.pptx
5 Dünyada Beslenme Sorunu ve Gıda Arzı, Enerji Kaynakları,Enerji sorunu Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar1.pptx
6 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Sorunları Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar1.pptx
7 Küresel ısınma, Kyoto Protokolü, Azgelişmişlik Sorunu, Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik ve Sosyal Yapı Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar1.pptx
8 Ara Sınav
9 Yoksulluk sorunu, Dünyada Yoksulluk, Küreselleşme ve Yoksulluk Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar1.pptx
10 Küreselleşme, türleri, etkileri Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar1.pptx
11 Bölgeselleşme,küreselleşme ve milli devlet olgusunun önemi Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar1.pptx
12 Uluslararası sermaye hareketleri, çeşitleri, etkileri Uluslararası sermaye hareketleri (1).pptx
13 Uluslararası örgütler, milletlerarası iktisadi bütünleşmeler Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar2.pptx
14 İktisadi bütünleşmelerin başarı koşulları ve etkileri Dünya Ekonomisi Genel Sunumlar2.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269940 Dünya ekonomisinde 20. yy da yaşanan gelişmeleri örneklerle açıklayabilme
2 1269941 Yeni ekonomik düzeni, gelişimini ve tanımını ülkeler düzeyinde sorgulayabilme
3 1269942 Merkez-çevre ilişkilerini analiz edebilme
4 1269943 Küreselleşmeyi ve sonuçlarını değerlendirebilme
5 1269944 Küresel mali krizi nedenleri ve sonuçlarıyla değerlendirebilme
6 1269945 Dünya ekonomisini analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 5 3 5 2 1 2 3 2 1 4 1 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4
2 5 2 1 5 3 2 5 4 1 2 3 2 1 4 5 2 3 2 5 4 1 2 3 3 2 1
3 4 2 2 3 2 1 1 5 2 2 3 3 2 1 1 4 5 2 1 4 5 2 3 2 4 5
4 2 3 2 5 5 5 2 5 5 5 5 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2
5 1 4 4 4 5 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 4 1 1 1 2 2 3 3 2
6 2 1 1 2 2 5 4 1 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 3 2 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek