Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT426 Avrupa Birliği ve Türkiye 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Türk Dış Politikası’nın Avrupa’daki entegrasyon süreçleriyle etkileşimini inceleyerek bu süreçteki temel belgeleri, süreçleri ve bu süreçlerin getirdiği değişimleri incelemek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Canbolat, İbrahim, AB ve Türkiye, Uluslarüstü Sistemle Ortaklık, Bursa: Alfa Aktüel, 2010. Karluk,Rıdvan AB ve Türkiye, Beta Yayınları, 2007. Rençber, Kamuran Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Bursa: Aktüel Yayınları, Kasım 2004. Bozkurt, Veysel Avrupa Birliği ve Türkiye, Bursa: Vipaş, 2001. Arat, Tuğrul : .Avrupa Topluluklarõ Hukuku., Avrupa Birliği El Kitabõ, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ Yayõnlarõ, Ankara 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özgül AB üyesi devletlerin iliskileri ve onların Türkiye’nin AB’ye entegrasyon sürecindeki rollerine atıfla 1950’lerden bugüne kadar AB-Türkiye iliskilerinin siyasî ve ekonomik evrimi, Ankara Anlasması ve Ek Protokol, birlik asamaları, birliğin kurumları, mali isbirliği, Türkiye ve AB Gümrük Birliği: içerik ve isleyisi, Türk ekonomisi üzerindeki etkileri, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, Kopenhag kriterlerini karsılama çabaları, Türk hukuk mevzuatının AB ile müktesebatı ile uyumlastırmaya yönelik ulusal program.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
48 Sözlü Sınav 2 5 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupada Birlik düşüncesi ve bunu hazırlayan nedenler
2 AB’nin genişleme ve bütünleşmenin uyumlaştırılmasına yönelik yaklaşımlar
3 AB’nin kuruluşu (AKÇT,EURATOM,AET) ve Dünya Ekonomisi içindeki yeri
4 AB’nin genişleme süreci, yapısı, organları ve Türkiye´nin Yeri
5 Tek Avrupa Senedi, Maastricht and Kopenhag Zirve Kararları, Sonuçları ve Türkiye
6 Amsterdam ve Lüksemburg zirve ve sonuçları ve Türkiye
7 Diğer Zirve Kararları Sonuçları ve Türkiye
8 VİZE
9 AB Ortak Politikaları I
10 AB Ortak Politikaları II
11 AB ortak Para Birimi (Euro Alanı), AB Ekonomik Krizi ve Türkiye´ye Yansımaları
12 AB´nin ekonomik bütünleşmesinde gümrük birliği ve Türkiye´nin katılım süreci
13 Tam üyelik Sürecinde Türkiye -AB ilişkilerinin genel olarak değerlendirilmesi
14 AB´nin geleceği ve Türkiye´nin yeni arayışları
15 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166857 Avrupa Birliği´nin ekonomik ve siyasi etkilerini bilir ve değerlendirir
2 1181777 Avrupa Birliği sürecinde Türkiye´nin konumunu analiz eder
3 1174274 Avrupa Birliği ortak politikalarını değerlendirir
4 1186980 Avrupa Birliği kriterlerini analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3
2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3
3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5
4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek