Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL101 Genel İşletme I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarından yönetim fonksiyonunun incelenmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TÜRK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Süer, İrfan (Ed.) (2015). Genel İşletme Bilgileri. Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders işletmelerin kuruluşu, yönetim anlayışı ve yönetimin fonksiyonları konularında öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen lisans düzeyinde bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 10 4 40
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmecilikle İlgili Genel Bilgiler, Ekonomik Yaşam ve İşletme GİB 1. BÖLÜM.pdf
2 İşletmelerin Amaçları İle Gelir ve Giderleri GİB 2. BÖLÜM.pdf
3 İşletmelerin Türleri GİB 3. BÖLÜM.pdf
4 İşletmelerin Çevresi ve Çevre Faktörleri GİB 4. BÖLÜM.pdf
5 İşletmelerde Etik GİB 5. BÖLÜM.pdf
6 İşletmelerin Kuruluşu, İşletme Kurma Fikri ve Sonuçları GİB 6. BÖLÜM.pdf
7 Kuruluş Araştırmaları GİB 7. BÖLÜM.pdf
8 Ara Sınav GİB 8. BÖLÜM.pdf
9 İşletme Kuruluşu İle İlgili Özel Konular GİB 9. BÖLÜM.pdf
10 İşletmelerin Büyümesi, İşletmeler Arası Ortak Hareket Etme ve Stratejik İşbirlikleri GİB 10. BÖLÜM.pdf
11 Yönetim ve İşlevleri, Yönetime İlişkin Temel Kavramlar GİB 11. BÖLÜM.pdf
12 Örgüt ve Çevresi, Örgüt ve Yönetsel Karar Verme GİB 12. BÖLÜM.pdf
13 Yönetimde Yaratıcı Düşünme, Yönetsel Düşüncenin Evrimi GİB 13. BÖLÜM.pdf
14 Genel Değerlendirme ve Tekrar GİB 14. BÖLÜM.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138947 İşletme bölümünde alınacak diğer dersler için alt yapı oluşturabilme.
2 1120044 İşletmelerin hukuki biçimleri hakkında bilgi sahibi olunabilmesi.
3 1228705 İşletmelerin kuruluşu ve aşamalarının öğrenilebilmesi.
4 1153707 İşletmeyi ilgilendiren kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olabilme.
5 1165022 İşletmenin amaçları, çevre ile ilişkisi, sorumlulukları ve işletme türlerinin açıklanabilmesi.
6 1130561 Öğrencinin işletmeyi tanımlayabilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4
2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 2 4 4
3 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 4 4
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4
5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 5 4
6 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2