Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL102 Genel İşletme II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere işletme ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve uygulamaları kazandırmaktır. Bu kapsamda işletme kavramı, yönetim, işletme fonksiyonları, işletmenin kuruluş süreci gibi konular öğrencilere anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Bahar TÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İrfan Süer (Ed.) (2015). Genel İşletmecilik Bilgileri. Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste yönetim, pazarlama, muhasebe-finansman, ar-ge gibi işletme fonksiyonları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Fonksiyonları; Üretim Fonksiyonu; Üretim Kavramı ve Önemi, Üretimin Özellikleri, Üretim Türleri, Üretim Sistemleri, Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%201.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
2 Üretim Yönetimi, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü ve Yönetimi, Kalite Kontrolü ve Yönetimi, TKY https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%202.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
3 Pazarlama Fonksiyonu; Pazarlama Kavramı ve Önemi, Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler, Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazar Çeşitleri https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%203.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
4 Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%204.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
5 Pazarlama Yönetimi ve Fonksiyonları; Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%205.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
6 Finansman Fonksiyonu; Finansmanın Anlamı ve Önemi, Finansman Kaynakları, Finansal Piyasalar, Finansal Tablolar https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%206.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
7 İnsan Kaynakaları Yönetimi Fonksiyonu, İKY Kavramı, İşgören Devir Hızı, Teknik İşlevler https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%207.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
8 Personel Bulma ve Seçme, İşe Alıştırma ve İşgören Eğitimi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%208.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
9 Performans Değerlendirme, İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Üvenliği, Endüstriyel İlişkiler https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%209.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
10 Halkla İlişkiler Fonksiyonu; Halkla İlişkilerin Tanımı ve Önemi, Hİ'in Fonksiyonları, Amacı ve İlkeleri https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2010.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
11 Halkla İlişkilerin İlkeleri, İletişim Araçları ve Örgütlenmesi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2011.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
12 Muhasebe Kavramı ve Önemi, Muhasebenin Fonksiyonları, Muhasebe Çeşitleri https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2012.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
13 Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu; Anlamı, Önemi ve Türleri https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2013.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
14 Genel Değerlendirme https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2014.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162782 İşletme bölümünde alınacak diğer dersler için altyapı oluşturma
2 1175931 İşletmeyle ilgili genel kavramları anlama
3 1151189 İşletmeyi ve çevresel faktörleri kavrayabilme
4 1161585 İşletme süreçlerini anlama
5 1235261 İşletmenin fonksiyonlarını kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4
2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4
3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 5 4
4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 4 5
5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek