Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL203 Davranış Bilimleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları ve çalışma hayatı çerçevesinde insan ilişkileri ve davranışlarının öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aysun ÇETİN

Önerilen Diğer Hususlar

Ders genel olarak insan davranışlarını anlama, tanımlama ve farkındalık sağlamaya yöneliktir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Feyzullah EROĞLU, Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, İstanbul 2. Erol EREN, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul. 3. Doğan CÜCELOĞLU, İnsan ve Davranışı, Evrim Matbaacılık, İstanbul. 4. Mümin SEKMAN, Başarı Bilimi, Alfa Yayınları, İstanbul 5. Çeşitli makaleler, güncel olaylara ilişkin köşe yazıları, örnek olaylar...

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

. Davranış bilimlerinin tanımı, gelişmesi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi • Davranış bilimlerinde metodoloji • Davranışların temel kaynakları olarak ihtiyaçlar • Savunma mekanizmaları ve normal dışı davranışlar (nedenleri ve işlevleri) • Davranış düzlemi, davranış düzleminin işlevleri, statü ve rol davranışı • Sosyal Kurumların insan davranışlarındaki yeri ve önemi • Sosyal kurum olarak eğitim, aile, din ve devletin insan davranışları üzerindeki etkisi • Kültürün tanımı, özellikleri ve insan davranışlarındaki yeri • Tutumun tanımı, tutumların özellikleri, bileşenleri, işlevleri, ölçülmesi • Algı, algılama süreci, algılama hataları ve algılamanın davranışlarımızla ilişkisi • Kişilik nedir, kişiliğin boyutları, kişilik kuramları • Bilinçaltı kişilik özelliklerinin davranışsal yansımaları (kompleksler, rüyalar, tikler, şakalar..) • Sosyal etki ve uyma davranışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
34 Okuma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış Bilimleri konusuna giriş: Davranış bilimlerinin tanımı, tarihi gelişimi, davranış bilimlerinin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve temel kavramlar Davranış-1.ppt
2 Davranış bilimlerinde metodoloji Davranış-1.ppt
3 Davranışların temel kaynakları olarak ihtiyaçlar Savunma mekanizmaları ve normal dışı davranışlar (nedenleri ve işlevleri) Davranış-2.ppt
4 Davranış düzlemi, davranış düzleminin işlevleri, statü ve rol davranışı Davranış-2.ppt
5 Sosyal Kurumların insan davranışlarındaki yeri ve önemi Sosyal kurum olarak eğitim, aile, din ve devletin insan davranışları üzerindeki etkisi Davranış-3.ppt
6 Kültürün tanımı, özellikleri ve insan davranışlarındaki yeri Davranış-3.ppt
7 Tutumun tanımı, tutumların özellikleri, bileşenleri, işlevleri, ölçülmesi Davranış-4.pptx
8 Ara sınav Davranış-4.pptx
9 Algı, algılama süreci, algılama hataları ve algılamanın davranışlarımızla ilişkisi Davranış-5.pptx
10 Kişilik nedir, kişiliğin boyutları, kişilik kuramları Davranış-5.pptx
11 Bilinçaltı kişilik özelliklerinin davranışsal yansımaları (kompleksler, rüyalar, tikler, şakalar..) Davranış-6.pptx
12 Sosyal etki Davranış-6.pptx
13 Uyma davranışı
14 İkna süreci
15 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
28709 1356762 Temel kavramları öğrenmek
29787 1354793 Örnek olay analizleri ile potansiyel çalışma hayatı sorunlarını değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme melekesi kazanmak
32086 1348397 İnsanı tanıma, anlama ve tutum ve davranışlarını değerlendirebilme yeteneği kazanmak
32886 1400554 Uygulanacak sınav yöntemi ile mezuniyet sonrası girilecek sınavlara hazırlanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71994 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 71995 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 71996 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 71997 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 71989 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 71992 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 71993 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 71990 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 71991 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 71972 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 71973 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 71986 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 71974 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 71987 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 71975 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 71988 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 71976 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 71977 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 71978 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 71969 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 71979 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 71980 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 71981 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 71982 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 71970 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 71983 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 71984 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 71985 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 71971 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
28709 4 3 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 2 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 2
29787 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3
32086 4 4 5 3 4 3 3 4 5 4 4 3 5 5 3 4 3 3 2 3 2 2 5 3 5 4 3 4 4
32886 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek