Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL301 Maliyet Muhasebesi I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

İşletmelerde üretilen mamullerin maliyetlendirilmesi, gider kontrolünün sağlanması ve maliyet muhasebesi verilerinin işletme kararlarında kullanılma alanlarına ilişkin teorik bilgilerin piyasa uygulamaları ile paralel olarak öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mehpare KARAHAN GÖKMEN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA Maliyet Muhasebesi,Gazi Kitapevi, 2007 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN Maliyet Muhasebesi Uygulamaları,Gazi Kitapevi, 2000 Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA Maliyet ve Yönetim Muhasebesi,Gazi Kitapevi, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki, temel kavramlar, Maliyet muhasebesinin konusu ve işlevleri, gider, maliyet, harcama ve zarar, Giderlerin çeşitlerine, fonksiyonlara ve gider yerlerine göre sınıflandırılması, Giderlerin gider yüklenicilerine göre ve faaliyet hacmiyle ilişkilerine göre sınıflandırılması, Direkt ilk madde ve malzeme giderleri, Direkt işçilik giderleri, Genel üretim giderleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki, temel kavramlar
2 Maliyet muhasebesinin konusu ve işlevleri, gider, maliyet, harcama ve zarar
3 Giderlerin çeşitlerine, fonksiyonlara ve gider yerlerine göre sınıflandırılması
4 Giderlerin gider yüklenicilerine göre ve faaliyet hacmiyle ilişkilerine göre sınıflandırılması
5 Üretim maliyetleri ve Unsurları; Direkt ilk madde ve malzeme giderleri,
6 Üretim maliyetleri ve Unsurları; Direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri
7 Üretim maliyetlerinin hesaplanması,
8 Üretilen mamul maliyeti ve satışların maliyeti tabloları, üretim maliyetlerinin mamul ve yarı mamullere dağıtılması,
9 İlk madde ve malzeme maliyetleri, direkt ve Endirekt ilk madde ve malzeme maliyetleri, İlk madde ve malzeme değerleme yöntemleri (ortalama, lifo,fifo)
10 Vize sınavı
11 İşçilik maliyetleri, işçilik maliyetlerinin sınıflandırılması, işçilik maliyetlerinin ölçülmesi, ücretlendirilmesi, boşa geçen zaman, fazla çalışma karşılığı, kıdem tazminatı ödemeleri
12 Genel üretim maliyetleri, genel üretim maliyetlerinin özellikleri ve türleri, genel üretim maliyetlerinin mamuller ve gider yerleri ile ilişkisi, amortisman, bakım onarım finansman giderleri
13 Maliyet hesaplama sistemleri;Giderlerin Kapsamına göre; tam maliyet, Normal maliyet, değişken maliyet yöntemleri
14 Maliyet hacim kar analizleri, analizde kullanılan kavramlar, başabaş noktası, karı etkileyen faktörlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkisi, tek ve çok ürün üretilmesi durumunda analizi
15 Örnek çözümü
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355872 İlk madde ve malzeme maliyetleri, İşçilik ve genel üretim giderlerini tanıyıp ayırabilir.
2 1369582 Giderlerin kapsamına göre maliyet hesaplama sistemlerini bilir ve uygulayabilir.
3 1369489 Farklı yöntemlerle maliyetlerin dağıtımını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71994 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 71995 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 71996 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 71997 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 71989 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 71992 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 71993 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 71990 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 71991 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 71972 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 71973 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 71986 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 71974 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 71987 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 71975 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 71988 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 71976 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 71977 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 71978 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 71969 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 71979 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 71980 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 71981 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 71982 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 71970 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 71983 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 71984 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 71985 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 71971 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 3 3 3 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 4 4 4
2 3 5 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4
3 4 5 5 4 3 5 3 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek