Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL317 Mesleki İngilizce III 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin mesleki ve akademik bağlamlarda dili kullanmak ile ilgili bilgilerini geliştirmeye yardımcı olmak Öğrencilere işletmenin temel kavramlarını tanıtmak Öğrencilerin konuya ilgi duymasını sağlamak Öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri durumları göstermek ve etkin iletişim becerileri geliştirmelerini sağlamak için vaka çalışmaları, rol oyunları ve iş örgütleri karşılaşabileceğiniz sorunları ile öğrencileri ve fırsat ile bunları sağlamak tartışmalar şeklinde bir dizi iş durumları sunmak Öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek Özellikle iş yaşamında yararlı olarak dil işlevleri ve yapılarına odaklanmak Öğrencilerin teknik kelime, özel yönetim terimleri ve iş yaşamı deyişleri ile ilgili bilgilerini artırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders iş yaşamında gerekli olan İngilizce iletişim becerilerine odaklanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 7 3 21
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş ve Çalışmalar Kendini Tanıtmak Ülke ve uyruklar hakkında konuşmak için kelimeler
2 Olmak fiili
3 Grup çalışması sunum
4 İş ve Eğlence, Sosyalleşme hakkında konuşmalar
5 Çalışma Kitabı, fiil formları, sözcük dizimi
6 Konuşma pratiği
7 Sorunlar, Üniversite sorunları hakkında konuşmalar
8 Tartışma (münazara)
9 Şirketler(kamu ve özel sektör), beceriler
10 Rezervasyon yapma ve düzenlemeleri kontrol etme
11 Sınav
12 Yorum birimleri
13 Gelecek için planlama
14 Konuşma pratiği
15 Yazma Pratiği
16 Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489336 Doğru gramer yapısı ile basit cümleler oluşturmak
2 1489337 Basit konularda kısa sunumlar yapmak
3 1489338 Temel yazma becerilerini özelliklerini belirlemek
4 1489339 Sınıf içi tartışmalar ve soru-cevap oturumlarına katılım sağlamak
5 1489340 İşletme terimlerini kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71994 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 71995 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 71996 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 71997 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 71989 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 71992 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 71993 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 71990 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 71991 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 71972 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 71973 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 71986 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 71974 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 71987 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 71975 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 71988 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 71976 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 71977 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 71978 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 71969 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 71979 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 71980 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 71981 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 71982 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 71970 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 71983 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 71984 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 71985 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 71971 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 4 2 3 1 2 3 4 2 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 4 4 2 2 3 4 2 3
2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 4 1 2 2 3 4 4 2 4 2 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4
3 1 2 3 4 2 3 1 4 2 3 2 4 2 4 3 1 3 2 2 3 2 1 4 4 4 1 2 3 2
4 2 3 2 4 4 1 1 1 1 2 2 1 2 4 3 1 2 4 2 1 4 4 4 4 4 1 1 1 4
5 4 1 4 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek