Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL325 Kalite Planlama ve Denetim 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Kalite yönetim sisteminin kurulmasında, temel aşamaları belirlemeyi, temel yaklaşım ve alt yapıları oluşturmayı, uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasıyla, kurumu kalitenin sağlanması ile ilgili amaçlara götürebilmeyi öngören bilgi alt yapısını oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet ÖZTÜRK (2013). Kalite Yönetimi ve Planlaması. Ekin Kitabevi Yayınları İrfan ERTUĞRUL (2014). Toplam Kalite Kontrol. Ekin Kitabevi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Kalite Kavramları, Sürekli Süreç İyileştirme, Toplam Kalite Yönetiminin Kültürel Temeli, Kalite Yönetimi İçin İstatistik, Kalite Planlaması, Kalite Kontrolü, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri, Verimlilik ve Kalite, Kalite Maliyetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kalite Kavramları 1. Hafta Temel Kalite Kavramları.pdf
2 Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 2. Hafta Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi.pdf
3 Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri 3. Hafta Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri.pdf
4 Toplam Kalite Yönetiminin Kültürel Temeli 4. Hafta Toplam Kalite Yönetiminin Kültürel Temeli.pdf
5 Kalite Yönetimi İçin İstatistik 5. hafta Kalite Yönetimi İçin İstatistik.pdf
6 Kalite Yönetimi İçin İstatistik 6. Hafta Kalite Yönetimi İçin İstatistik.pdf
7 Ara Sınav
8 Kalite Planlaması 8. Hafta Kalite Planlaması.pdf
9 Kalite Kontrol 9. Hafta Kalite Kontrol.pdf
10 Kalite Maliyetleri 10. Hafta Kalite Maliyetleri.pdf
11 Verimlilik ve Kalite 11. Hafta Verimlilik ve Kalite.pdf
12 Altı Sigma 12. Hafta Altı Sigma.pdf
13 Altı Sigma 13. Hafta Altı Sigma.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498374 Kalite yönetimi, temel felsefesi ve ilkelerini tanıyabilme
2 1498375 Süreç iyileştirmelerinin önemini kavrayabilme
3 1498376 Kalite yönetimi için istatistiksel araçları kullanabilme
4 1498377 Verimlilik ve kalite arasındaki ilişkiyi kurabilme
5 1498378 Kalite yönetimi alanında ortaya çıkabilecek problemleri çözme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71994 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 71995 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 71996 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 71997 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 71989 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 71992 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 71993 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 71990 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 71991 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 71972 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 71973 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 71986 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 71974 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 71987 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 71975 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 71988 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 71976 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 71977 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 71978 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 71969 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 71979 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 71980 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 71981 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 71982 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 71970 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 71983 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 71984 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 71985 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 71971 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 5 3 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 3 2 3 4 5 3 4
3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 2 4 5 5 3 4
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 2 4 5 5 3 4
5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 2 4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek