Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL373 Ticaret Hukuku 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku hakkında lisans düzeyinde bilgi edinmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Meray KATAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Örnek olay incelemesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Ülgen/Ömer Teoman/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya/Füsun Nomer Ertan, Ticari İşletme Hukuku, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009. Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 13. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2009. Oğuz İmregün, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2005. Kıymetli Evrak Hukuku Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/ Abuzer Kendigelen/ Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, Vedat Kitabevi, 6. Bası, İstanbul 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ticari işletme hukuku müesseselerinin detaylı bir şekilde incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret Kavramı, Ticaret Hukuku Ekonomi Hukuku ayrımı, Ticaret hukukunun düzenlenmesinde sistemler. Subjektif sistem, objektif sistem, modern sistem.
2 Ticaret Kavramı, Ticaret Hukuku Ekonomi Hukuku ayrımı, Ticaret hukukunun düzenlenmesinde sistemler. Subjektif sistem, objektif sistem, modern sistem.
3 Ticari işletmenin devri, ticari işletmenin rehni. Ticari işletmede merkez ve şube kavramları.
4 Ticari işler ve tabi oldukları hükümler. Ticari İş karinesi.Ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar.
5 Ticari hükümler, ticari yargı. Ticari davalar, ticari dava çeşitleri.
6 Tacir ve tacir olmaya bağlanan sonuçlar. Gerçek kişi tacirler, Tüzel kişi tacirler.
7 Tacir yardımcıları. Ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memurları, acente, komisyoncu.
8 Ticaret sicili. Sicil işlemleri. Tescil, tadil, terkin.
9 Ticari defterler. Defterlerin tutulması yükümlülüğü, defterlerin ve belglerin saklanması yükümlülüğü.
10 Vize sınavları
11 Ticaret unvanı, işletme adı, Ticaret ünvanı çeşitleri. Ticaret unvanı seçmek yükümlülüğü. Korunması
12 Marka ve diğer fikri ve sınai haklar. Markanın tescili ve hukuki korunması.
13 Haksız rekabet. Haksız rekabet halleri. Haksız rekabetin tanımı ve unsurları. Açılacak davalar.
14 Şirket kavramı. Şirketler hukukunun kaynakları. Şirket türleri. Adi şirket ticaret şirketi ayrımı. Şahıs şirketi sermaye şirketi ayrımı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270079 Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel hükümlere vakıf olunur.
2 1270077 Ticari işletme mevzuatı neticesinde öğrencilerimiz iş hayatında pratik çalışma zemini elde ederler.
3 1270078 İcra dairelerinde gerçekleştirilen işlemler anlaşılır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek