Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK131 Uygarlık Tarihi 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin uygarlığın gelişimini kavramalarına katkı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İlhan AKSOY

Ön Koşul Dersleri

Önkoşul Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alaeddin ŞENEL, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, V Yayınları, Ankara,1991. ILIN, M;SEGAL,E., İnsan Nasıl İnsan Oldu? Çev. A. Zekerya, Sav Yayınları İstanbul, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Uygarlık ve kültür 2. İlk insanlar ve avcı-toplayıcılar 3. Uygarlığın doğuşu ve yayılışı 4. Ortadoğu uygarlığı 5. Yunan uygarlığı 6. Barbar topluluklar-uygar topluluklar 7. Helen Uygarlığı 8. Roma Uygarlığı 9. Doğunun bozkır toplulukları 11. İslam Uygarlığı 12. Türk Uygarlığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50 60
1 Ara Sınav 1 75 1
29 Bireysel Çalışma 1 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 5 70
54 Ev Ödevi 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygarlık ve kültür olguları Uygarlık Tarihi 1.docx
2 İlk insanlar ve avcı toplayıcı topluluklar Uygarlık Tarihi 2.docx
3 Tarım devrimi; uygarlığın doğuşu ve gelişimi Uygarlık Tarihi 3.docx
Uygarlık Tarihi 4.docx
4 Ortadoğu Uygarlığı: Sümerler Mısır Uygarlığı Uygarlık Tarihi 4.docx
5 Uygarlığın Yayılışı ve Göçler Uygarlık Tarihi 5.docx
6 Yunan Uygarlığı Uygarlık Tarihi 6.docx
7 Barbar topluluklar ve uygar toplumların etkileşimi Uygarlık Tarihi 7.docx
8 Helenistik Uygarlık Uygarlık Tarihi 8.docx
9 Ara Sınav
10 Doğunun bozkır toplulukları Uygarlık Tarihi 9.docx
11 İslamiyet'in doğuşu ve yayılışı Uygarlık Tarihi 10.docx
12 Türk Uygarlığı Uygarlık Tarihi 11.docx
13 Genel değerlendirme Uygarlık Tarihi 12.docx
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
13857 1130017 Öğrenci bugünkü uygarlığın temellerini bilir
18852 1139289 Öğrenci uygarlaşma hakkında yorum yapabilir
26869 1143454 Öğrenci uygarlığın evrelerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
13857 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
18852 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
26869 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek