Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK112 Siyaset Bilimi II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve kavram ve kuramların somut siyasal kurum ve süreçlereuygulamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Fatih Çağatay Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mümtaz’er Türköne (ed.), Siyaset, (2. Baskı.) Lotus Yay., 2005. - Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş (6. Basım), Der Yayınları, İST., 1999. - Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş (13. Basım), Bilgi Yayınevi, ANK., 2001. - Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi (9. Basım), İmge Kitabevi, ANK., 2002. - W. Phillips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political Science (8th ed.) McGraw-Hill, 2002. -Andrew Heywood, Siyaset, Ankara, Adres Yayınlar,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste demokrasi, insan hakları, siyasi partiler, seçimler, ulus üstü ve ulus altı siyaset, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu ve bürokrasi ele alınacak konseptlerden bazılarını oluşturacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 3 3
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demokrasi; Tanım, tarihselgelişim,
2 Demokrasi Modelleri, Uygulamada Demokrasi Zerrin Kurtoglu.docx
Serdar Sengul.docx
3 Siyasal İletişim, Siyasal Dil ve Propaganda Serdar Sengul.docx
cogito-laiklik-say-1-1994.pdf
4 siyasal partiler ve parti çeşitleri cogito-laiklik-say-1-1994.pdf
5 Seçim Sistemleri, temsilde adalet, yönetimde istikrar Gramsci, Sivil Toplum-Devlet __kili__i ve Kuramsal K__kenler-Gramsci, the State-Civil Society Dichotomy, and Theoretical Antecedents[#119]-104.pdf
6 Sivil Toplum, Siyasi Kültür, Müslüman Kardeşler.pdf
7 Kamuoyu ve Baskı grupları, Emre Gökalp Miiliyetçilik.pdf
8 Seçkinler ve Aydınlar Fuat Keyman Avrupadaveturkiyedesiviltoplum.doc
9 Bürokrasi ve Sorunları Emre Gökalp Miiliyetçilik.pdf
10 Modernite-postmodernite ve siyaset bilimi Drawing_the_Anger_Enemy_Portraits_in_Nat.doc
11 Arasınav
12 İnsan Hakları 07.Ozturk.pdf
13 Küresel Siyaset Bir_Komplo_Soyleminden_Parcalar_Komplo_Z.pdf
Anarşizm Okuma Bookchin.pdf
14 Milletler ve Milliyetçilik Melda Yaman Okuma.pdf
15 GenelTekrar islamcılık okuma.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57536 1391108 Demokrasi ve İnsan Hakları gibi konuların Siyaset Bilimi içindeki yerini ve önemini anlatır.
57537 1374657 Siyasi Partiler ve Seçim sistemlerini analiz eder.
57538 1383617 Kamuoyu ve baskı grupları, sivil toplum kuruluşları gibi aktörleri analiz eder.
57539 1391633 Bürokrasi ve Kamu yönetimi reformu gibi konulara giriş yapar.
57540 1397554 Siyasetin küresel ve yerel boyutunu analiz eder.
57541 1386408 Siyasal kültür, yönetim biçimi, siyasal aktörler ve devlet arasındaki ilişkileri anlatır.
57542 1389760 Milletler ve Milliyetçilik çeşitlerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
57536 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4
57537 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5
57538 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4
57539 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4
57540 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5
57541 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4
57542 4 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek