Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK223 Yönetim Bilimi 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Ders, yönetim olgusuna ilişkin tarihsel ve kavramsal bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerin “yönetim düşüncesi tarihi”; “yönetim kuramları”; örgütlenme, planlama, personel alma, yönlendirme, denetleme ve bütçeleme aşamalarından oluşan “yönetim süreci” üzerine genel bilgi kazanmaları beklenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders, öğrencilerin katılımını teşvik eden aktif öğrenme yöntemiyle işlenmektedir. Öğrencilerin bir hafta önceden bir sonraki ders için önerilen kısa yazı/video/grafik/web sitesi vb. malzemeyi inceleyerek derse gelmeleri önem taşımaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F.W. Taylor, Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Çizgi Yayınevi, 2018. Henry Fayol, Genel ve Endüstriyel Yönetim, Adres Yayınları, 2012. Nail Öztaş, Yönetim, Otorite Yayınları, 2013. Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta, 2012. Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 2013. Antony Jay, Yönetim ve Makyavelli, Anahtar Kitaplar, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı, yönetimin unsurları ve özellikleri, yönetim düşüncesine genel bakış, örgüt kuramları, yönetim süreci, yöneticinin işlevleri, karar verme, stratejik yönetim, yönetimde verimlilik, önderlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Bilimi Nedir? YB-I.ppt
2 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi TABLO.pdf
YB-II.ppt
3 Amerikan Yönetim Düşüncesi YB-III.pdf
YB-III.ppt
4 Örgüt Kuramları YB-IV.pptx
5 Yönetim Süreci-Yöneticinin İşlevleri YB-V.pptx
6 Yönetim Süreci-Yöneticinin İşlevleri YB-VI.pptx
7 İnsan Kaynakları Yönetimi YB-VII.pptx
8 Yönetim ve Denetim YB-VIII.pptx
9 Türkiye'de Yönetim Biliminin Gelişimi YB-IX.ppt
10 Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi YB-X.pptx
11 Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimi bedinuri.pdf
12 İdarenin İncelenmesi Woodrow Wilson.pdf
13 İş Yönetimi Genel ve Endüstriyel Yönetim.pdf
isyonetimi.pdf
14 Kamu Yönetimi kamuyonetimi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1110529 Tarihsel bütünlüğü içinde yönetim düşüncesinin gelişimini açıklar.
2 1110530 Yöneticinin işlevlerini tanır.
3 1110531 Yönetim sürecinin aşamalarını tanımlar.
4 1110532 İş yönetimi ve organizasyon uygulamalarındaki sorunları irdeler.
5 1110533 Yönetim bilimi alanındaki güncel gelişmeleri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5
2 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5
3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 4 5 5
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek