Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK241 Anayasa Hukuku 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Devletin temel kuruluşunu, organlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini bir bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araş. Gör. Dr. Metin BAYKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı (Genel Esaslar) Kemal Gözler (2010), Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Kitabevi, Bursa. Mustafa Erdoğan (2009), Anayasa Hukuku, Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Orion Yayınları, Ankara. Erdoğan Teziç (2009), Anayasa Hukuku, 8. Bası, İstanbul. Ders Kitabı (Türk Anayasa Hukuku) Pratik İçin Önerilen Kitaplar: Bertil Emrah Oder/Korkut Kanadoğlu, Uygulamalı Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2008; Mehmet Turhan ve Serhat Güven, Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara, Naturel, 2005. Yavuz Atar (2009), Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya. Ergun Özbudun (2009), Türk Anayasa Hukuku, Ankara. Kemal Gözler (2010), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal düzen ve devlet kavramı , Siyasal İktidarın tanımı,Siyasal iktidarın meşruluğu ,Devlet işlemleri, Anayasacılık hareketleri Anayasa kavramı, Anayasa hukukunun kaynakları ,Anayasa Yargısı ,Devlet biçimleri ,Siyasal Sistemler ,Demokrasi kavramı ve demokrasi modelleri ,Siyasal Partiler,Seçim kavramı ve Seçim sistemleri ,Erkler ayrılığı ,Hükûmet sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal düzen ve devlet kavramı
2 Siyasal İktidarın tanımı
3 Siyasal iktidarın meşruluğu
4 Devlet işlemleri, Anayasacılık hareketleri
5 Anayasa kavramı,
6 Anayasa hukukunun kaynakları
7 Anayasa Yargısı
8 Devlet biçimleri
9 ARA SINAV
10 Siyasal Sistemler
11 Demokrasi kavramı ve demokrasi modelleri
12 Siyasal Partiler
13 Seçim kavramı ve Seçim sistemleri
14 Erkler ayrılığı
15 Hükûmet sistemleri
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153589 Anayasa kavramını açıklar
2 1169132 Anayasanın özelliği, oluşumu ve şeklini açıklar
3 1145960 Anayasa türlerini açıklar
4 1152602 Anayasacılık hareketlerinin tarihsel gelişimini açıklar
5 1162424 Anayasa yapma usullerini öğrenir
6 1156752 Devlet kavramının hukuksal boyutlarını açıklar
7 1158116 Demokrasi kavramını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4
2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5
3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4
4 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5
5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5
6 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5
7 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek