Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK377 Din Siyaset ve Toplum 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Modern toplumlarda dinin yeri ve toplumsal dönüşümlerin dinsel yapı ve pratiklere etkisi hakkında bilgilenmesi ve eleştirel düşünebilmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Martin, D. 2005. On secularization: Toward a General Theory. London Charles Taylor, ‘Modes of Secularism’, in Secularism and its Critics, ed. by Rajeev Bhargava,Delhi et al, 1998 Talal Asad and his Interlocutors, ed. by David Scott and Charles Hirschkind, Stanford 2006 Aziz Al-Azmeh, ‘The Religious and the Secular in Contemporary Arab Life’, in, Islams and Modernities, 2nd edition, ed. Aziz Al-Azmeh, Verso Books, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, din ve siyaset sosyolojisinin önemli tartışmalarından biri olan sekülerleşme sürecini klasik ve modern yaklaşımlar çerçevesinde ele almaktadır. Klasik sosyal kuramların işaret ettiği sekülerleşme sürecinde bir gerileme mi yaşandığı, yoksa sekülerleşme sürecinde derinleşme eğilimi mi yaşandığı temel tartışma temalarından birini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 7 1 7
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, konusu, işleniş biçimi, zorunlu okumalar ve öğrencilerin bu dersle ilgili yerine getirmesi gereken sorumluluklara dair bilgi verilmesi
2 Klasik Yaklaşımlar: Modernleşme ve Din
3 Modern Toplumda Din ve Siyaset
4 Farklı Sekülerleşme Örüntüleri
5 Batı Toplumlarında Sekülerleşme
6 Müslüman Toplumlarda Din ve Siyaset
7 ARA SINAV
8 Dinsel Hareketler ve Post-seküler toplum
9 Ülke İncelemeleri-1
10 Ülke İncelemeleri-2
11 Ülke İncelemeleri-3
12 Ülke İncelemeleri-4
13 Genel Değerlendirme ve Sonuç
14 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270817 Din ve siyaset alanında güncel tartışmaları kavrar
2 1270818 Kimlik politikalarının uluslararası ilişkilerdeki rolünü izah eder
3 1270819 Uluslararası ilişkilerde dinin rolünü değerlendirir
4 1270820 Azınlık sorunlarının ortaya çıkışıyla ilgili bilgi edinir
5 1270821 Modern toplumlarda siyaset ve dinsel hayata etkide bulunan süreçleri analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3
4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek