Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK309 Siyasi İdeolojiler 927003 3 5 5

Dersin Amacı

19. yüzyıla damgasını vuran ve 20. yüzyılda gelişerek ve değişerek devam eden ideolojileri ele almak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Fatih Cagatay Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Marx, K. (1986). Kapital, cilt 1, İstanbul: Sol Yayınları. Örs, H. B. (2014). 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Özkırımlı U. (1999). Milliyetçilik Kuramları. Sarmal Yayınları. Üşür, Serpil Sancar (1997). İdeolojinin Serüveni. Ankara: İmge. Zvesper, J. (1995). “Liberalizm”, Blackwell’in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi, II, der. D. Miller, Ümit Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, ideoloji kavramından hareketle ilgili dönemlere damgasını vurmuş “izm”leri, ortaya çıktığı tarihsel arka planı da anlatarak bu “izm”lerin irdelenmesine dayanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdeoloji: Karmaşık Dünyayı Anlaşılır Kılmak
2 Aydınlanma ve Kant
3 Liberalizm: Tarihsel Arka Planı ve Ekonomik Bileşenleri
4 Sosyal Liberalizm ile Negatif ve Pozitif Özgürlük Kavramı
5 Muhafazakarlık: Kadim Olanın Yeniden Türetimi
6 Marksizm ve Entelektüeller
7 Sosyal Demokrasi: Araftaki Gelenek
8 Ara Sınav
9 Milliyetçilik ve Ulusun İnşası
10 Anarşizm: Düzen mi Düzensizlik mi?
11 Feminizm: Özel olan Politiktir.
12 Faşizm ve Neo-Faşizm
13 Korporatizm
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271137 İdeoloji kavramını tanımlar ve açıklar.
2 1271138 İdeolojilerin taşıdıkları çelişkileri izah eder.
3 1271139 Temel “izm”leri bilir ve karşılaştırır.
4 1271140 İdeolojilerdeki gelişim ve değişimini değerlendirir.
5 1271141 Türkiye’deki ideolojileri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5
2 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5
3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 4 5 3 4 4 5 4
4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5
5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek