Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK313 Temel Metin Okumaları I 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, siyasal düşünce tarihini etkileyen ve günümüzde bile bazı yönleriyle geçerliliğini koruyan temel metinleri doğrudan incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Sefa Mertek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ilgili kitaplardan her hafta seçilen bölümler okutulacaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Antik Yunan’dan günümüze kadar siyasal düşünce tarihini etkileyen eserlere odaklanılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 16 1 16
11 Soru-Yanıt 15 1 15
34 Okuma 50 1 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okuma Üzerine Genel Giriş ve Yıllık Okuma Planı Temel Metin Okumaları I İzlence.docx
2 Platon-Sokrates’in Savunması Platon-Sokrates'in Savunması.pptx
3 Aristoteles- Atinalıların Devleti Aristoteles-Atinalıların Devleti.pptx
4 Platon-Devlet Platon-Devlet.pptx
5 Aristoteles- Politika Aristoteles-Politika.pptx
6 Polybios- Istoria ve Lucretius- Evrenin Yapısı Polybios.pptx
Lucretius.pptx
7 Niccolo Machiavelli- Prens Machiavelli-Prens.pptx
8 Thomas Hobbes-Leviathan Hobbes.pptx
9 Ara Sınav
10 Spinoza- Teolojik Politik İnceleme Spinoza.pptx
11 John Locke- Yönetim Üzerine İkinci İnceleme Locke.pptx
12 Rousseau- Toplum Sözleşmesi Rousseau.pptx
13 Alexis de Tocquivelli- Amerika’da Demokrasi Tocqueville.pptx
14 Karl Marx-Yahudi Sorunu Üzerine Marx.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270366 Temel Metinleri ana kaynağından inceler.
2 1270367 Ana kaynağından inceleme ile günümüzde yaygın olan aktarmacılıktan kurtulur.
3 1270368 Temel Metinlerin siyasal düşünce tarihini ne yönde etkilediğini kavrar.
4 1270369 Temel Metin okumayı öğrenir.
5 1270378 Okuma alışkanlığı kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
2 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4
3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek