Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK371 Uluslararası İktisat I 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Uluslar arası ticaret konularında öne sürülen teoriler, uygulamalar ve politikalar konusunda öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araş. Gör. Özgür Özaydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 20. Baskı, İstanbul, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı Üstünlük: İşgücü Verimliliği Ve Ricardocu Model, Faktör Ödemeleri Ve Neoklasik Model, Ticaret Ve Uluslararası Denge, Hecksher-Ohlin Teoremi; Ticaret, Paylaşım Ve Refah: Kısmi Ve Genel Denge Analizi, Stolper-Samuelson Teoremi, Faktör Fiyatlarının Eşitlenmesi Teoremi, Spesifik Faktör Modelleri; Ampirik Kanıtlar Ve Yeni Ticaret Teorileri; Tarifeler: Tarife Türleri Ve Ölçüm Teknikleri, Üretim, Tüketim Ve Fiyatlar Üzerindeki Etkileri, Refah Üzerindeki Etkileri, Tarifeler Ve Ölçek Ekonomileri, Etkin Koruma Oranı; Tarife Dışı Engeller Ve Yeni Korumacılık: Kotalar, İhracat Kısıtlamaları, İhracat Teşvikleri, Damping, Tarife Dışı Engellerin Ölçümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 12 1 12
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karşılaştırmalı Üstünlük: İşgücü Verimliliği Ve Ricardocu Model
2 Faktör Ödemeleri Ve Neoklasik Model
3 Ticaret Ve Uluslararası Denge, Hecksher-Ohlin Teoremi
4 Ticaret, Paylaşım Ve Refah: Kısmi Ve Genel Denge Analizi
5 Stolper-Samuelson Teoremi
6 Faktör Fiyatlarının Eşitlenmesi Teoremi
7 Spesifik Faktör Modelleri
8 Ara sınav
9 Ampirik Kanıtlar Ve Yeni Ticaret Teorileri
10 Tarifeler: Tarife Türleri Ve Ölçüm Teknikleri, Üretim, Tüketim Ve Fiyatlar Üzerindeki Etkileri, Refah Üzerindeki Etkileri
11 Tarifeler Ve Ölçek Ekonomileri, Etkin Koruma Oranı; Tarife Dışı Engeller Ve Yeni Korumacılık: Kotalar, İhracat Kısıtlamaları
12 İhracat Teşvikleri, Damping
13
14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271128 Uluslararası ticaret teorilerini öğrenir.
2 1271129 Uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek