Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK371 Uluslararası İktisat I 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Temel uluslararası politik iktisat konularını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cenk AYGÜL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zorunlu okuma 1- Jenny Edkins and Maja Zehfuss, Global Politics: A New Introduction, (London: Routledge, 2009). 2- Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty First Century, (London: Verso, 2007) Önerilen okuma 1- David Held and Anthony McGrew, Küresel Dönüşümler, (Ankara: Phoenix, 2008). 2- John Perkins, Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, (Ankara: April, 2015). 3- Niall Ferguson, Paranın Yükselişi: Dünyanın Finansal Tarihi, (İstanbul: YKY, 2015).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Uluslararası politik iktisat genellikle birbirinden ayrı disiplinler olarak incelenen iktisat ve politikanın birbirinden ayrılamayacağı düşüncesine dayanır. Biz de bu derste iki alanı birlikte ele almaya çalışacağız. Derste ulus devletlerin yükselişi, siyasal ideolojiler gibi siyaset konularının yanısıra, kapitalist gelişme, kalkınma, eşitsizlik gibi iktisat konularını inceleyeceğiz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 50 1
5 Derse Katılım 1 50 1
2 Final Sınavı 2 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haftalar 1- Giriş: Siyaset ve ekonominin ayrılmazlığı: Gills S. and Law, “Towards an Integrated Global Political Economy,” in S. Gill and D. Law, The Global Political Economy: Perspectives, Problems and Policies, 3-16. Gilpin, R. “Three Ideologies of Political Economy,” in R. Gilpin, Political Economy of International Relations, (Princeton: Princeton UP, 1987), 25-43. 2- Alansallık: Elden S. “Why is the World Divided Territorially?” in S. Edkins and M. Zehfuss, Global Politics: A New Introduction, (London: Routledge, 2009), 192-219. 3- Ölçek ve Ulus-devlet: Shapiro, M. J. “How does the Nation-State work?” in S. Edkins and M. Zehfuss, Global Politics: A New Introduction, (London: Routledge, 2009), 220-243. 4- Dünyanın ekonomik ayrımları: Peterson, V. S. “How is the World Organized Economically?” in S. Edkins and M. Zehfuss, Global Politics: A New Introduction, (London: Routledge, 2009), 271-293. 5- Niye bazı ülkeler zengin? Cammack, P. “Why are some People better of than Others?” in S. Edkins and M. Zehfuss, Global Politics: A New Introduction, (London: Routledge, 2009), 294-319. 6- Dünyada yoksulluk biter mi? Pasha, M. K. “How can we End Poverty?” in S. Edkins and M. Zehfuss, Global Politics: A New Introduction, (London: Routledge, 2009), 320-343. 7- İnsanların hareketi niye sınırlandırılmış? Lynn-Doty, R. “Why is People’s Movement Restricted?” in S. Edkins and M. Zehfuss, Global Politics: A New Introduction, (London: Routledge, 2009), 170-191. 8- Ara sınav 9-Doğu Avrupa niye geri? Brenner, R. “Economic Backwardness in Eastern Europe in Light of Developments in the West,” in D. Chirot, The Origins of Backwardness in Eastern Europe, (Berkeley: University of California Press, 1989, 15-52. 10- Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing, Kitap 1. 11- Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing, Kitap 2. 12- Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing, Kitap 3. 13- Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing, Kitap 4. 14- Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492155 Uluslararası politik iktisadın farklı yaklaşımlarını incelemek
2 1492156 Küresel gelişme ve gelişmemeyi incelemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek