Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK315 Siyasal Partiler ve Seçimler 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Bu seçmeli ders, siyasal partiler ve seçimler konularını inceleme amacındadır. Dersin ana amacı son sınıf öğrencilerine siyasal partiler ve seçimler konularını ayrıntılı olarak tartıştırmak ve seçim- demokrasi ilişkisi ve parti içi demokrasinin önemini vurgulamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÖZBUDUN, Ergun, Siyasal Partiler, Ankara Ünv. Hukuk Fak. Yay., Ank., 1979 ATEŞ, Turan, Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçim, Beta Yay., İst., 2007 YÜCEL, Serhan, Türkiye'nin Siyasal Partileri (1859-2005), Alfa Yay., İst., 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve Genel bir Giriş
2 Siyasal parti tanımı
3 Siyasal partilerin kökenleri
4 Siyasi partilerin işlevleri
5 Siyasal parti örgütü, parti tipolojisi ve parti içi demokrasi I
6 Siyasal parti örgütü, parti tipolojisi ve parti içi demokrasi II
7 Siyasal parti sistemleri:
8 Siyasal partilerin finansmanı
9 Ara Sınav
10 Türkiye'de siyasal partiler I
11 Türkiye'de siyasal partiler II
12 Seçimler ve seçim sistemleri
13 Türkiye'de seçimler ve seçim sistemleri I
14 Türkiye'de seçimler ve seçim sistemleri II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158014 Türkiye’de uygulanan seçim sistemlerini öğrenir
2 1148378 Tek Parti döneminden Çok Partili Hayata geçişi izah eder
3 1229662 1961 Anayasasın meydana getiren siyasi dinamikleri açıklar
4 1145626 1982 Anayasası sonrasındaki siyasal hareketliliği izah eder
5 1141885 Günümüzdeki parti içi demokrasi sorunlarını değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 2 3
2 4 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5
4 4 5 4 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5
5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek