Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK308 Temel Metin Okumaları II 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, siyasal düşünce tarihini etkileyen ve günümüzde bile bazı yönleriyle geçerliliğini koruyan temel metinleri doğrudan incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Sefa Mertek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ilgili kitaplardan her hafta seçilen bölümler okutulacaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Antik Yunan’dan günümüze kadar siyasal düşünce tarihini etkileyen eserlere odaklanılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adam Smith- Milletlerin Zenginliği
2 Henry David Thoreau- Sivil İtaatsizlik
3 Henri Pirenne- Ortaçağ Kentleri ve Seyyid Hüseyin Nasr- İnsan ve Tabiat
4 Henri Fayol- Genel ve Endüstriyel Yönetim ve Max Weber- Bürokrasi ve Otorite
5 Friedrich A. von Hayek-Kölelik Yolu
6 Karl Popper- Açık Toplum ve Düşmanları
7 Benedict Anderson- Hayali Cemaatler
8 Ara Sınav
9 Atatürk- Nutuk ve Cemil Meriç- Bu Ülke
10 Antonio Gramsci- Hapishane Defterleri
11 Bertrand Russell- Sorgulayan Denemeler
12 İsmail Kara- Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam
13 Şerif Mardin- Türkiye’de Din ve Siyaset
14 Michael Foucault- Hapishanenin Doğuşu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270400 Temel Metinleri ana kaynağından inceler.
2 1270401 Ana kaynağından inceleme ile günümüzde yaygın olan aktarmacılıktan kurtulur.
3 1270402 Temel Metinlerin siyasal düşünce tarihini ne yönde etkilediğini kavrar.
4 1270403 Temel Metin okumayı öğrenir.
5 1270404 Okuma alışkanlığı kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5
2 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4
3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek