Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK370 Uluslararası İktisat II 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Uluslararası ticaret konularında öne sürülen teoriler, uygulamalar ve politikalar konusunda öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 20. Baskı, İstanbul, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dış Ticaret Politikasının Ekonomi Politiği: Dış Ticaret Politikasının Kısa Geçmişi, Ekonomik Entegrasyon Ve Bölgesel Ticaret, Bölgelerarası Ticaret; Ekonomik Büyüme Ve Çok Uluslu Şirketler; Kalkınma Ve Dış Ticaret, Para Piyasaları Ve Döviz Kuru: Döviz Piyasaları, Faiz Paritesi, Esnek Döviz Kurunun Belirlenmesi, Sabit Döviz Kurunun Belirlenmesi, Efektif Döviz Kuru; Ödemeler Dengesi Hesapları; Açık Ekonomi Ve Makro İktisat: Açık Ekonomide Mal Ve Hizmet Piyasları, Para Ve Bankacılık Sistemi Ve Döviz, Sabit Ve Esnek Döviz Kuru Sistemlerinde Kısa Dönemli Makro Ekonomik Politikalar, Alternatif Uluslararası Para Sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dış Ticaret Politikasının Ekonomi Politiği: Dış Ticaret Politikasının Kısa Geçmişi
2 Ekonomik Entegrasyon Ve Bölgesel Ticaret, Bölgelerarası Ticaret
3 Ekonomik Büyüme Ve Çok Uluslu Şirketler
4 Kalkınma Ve Dış Ticaret
5 Para Piyasaları Ve Döviz Kuru: Döviz Piyasaları, Faiz Paritesi
6 Esnek Döviz Kurunun Belirlenmesi, Sabit Döviz Kurunun Belirlenmesi, Efektif Döviz Kuru
7 Ara sınav
8 Ödemeler Dengesi Hesapları
9 Açık Ekonomi Ve Makro İktisat: Açık Ekonomide Mal Ve Hizmet Piyasaları, Para Ve Bankacılık Sistemi Ve Döviz
10 Açık Ekonomi Ve Makro İktisat: Açık Ekonomide Mal Ve Hizmet Piyasaları, Para Ve Bankacılık Sistemi Ve Döviz
11 Sabit Ve Esnek Döviz Kuru Sistemlerinde Kısa Dönemli Makro Ekonomik Politikalar
12 Alternatif Uluslar arası Para Sistemleri
13 Alternatif Uluslar arası Para Sistemleri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271135 Uluslararası ticaret teorilerini öğrenir.
2 1271136 Uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek