Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK411 Doğal Kaynaklar Yönetimi 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Değişen büyüme ve kalkınma anlayışıyla birlikte giderek kıt bir kaynak durumuna gelen doğal kaynakların nasıl yönetileceğini ve çevrenin ekonomideki artan rolünü ve bu doğrultuda yeni kalkınma stratejilerini değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Aslı Yönten Balaban

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Duman-Hüseyin Önder, Doğal kaynaklar ve Çevre Ekonimisi,Ekin Yayınevi,2015. BAŞOL, Koray, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi KELEŞ, Ruşen, YAVUZ, Fehmi, Çevre Sorunları BERKES,F., KIŞLALIOĞLU-BERKES,M., Ekoloji ve Çevre Bilimleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal kaynakların tanımı, önemi, doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturan etmenler, doğal kaynakların korunmasına ilişkin alınacak önlemler, doğal kaynakların korunması ve geleceği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
29 Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ana hatlarıyla doğal kaynaklar, Doğal kaynaklar ve çevre ekonimisi,Mustafa Duman-Hüseyin Önder,Ekin Yayınevi,2015,ss1-8.pdf
2 Doğal kaynakların yeterliliği sorunu, doğal kaynakların kullanımına ilişkin sorunlar 2Doğal kaynaklar ve çevre ekonimisi,Mustafa Duman-Hüseyin Önder,Ekin Yayınevi,2015,ss.93-96-.pdf
3 Doğal Kaynaklar Üzerinde Baskı Oluşturan Ekolojik Sorunlar, Nüfus Artışı, Çevre Kirliliği 3.Hafta.pptx
4 Doğal kaynaklar ve ekonomi, kamu politikası Doğal kaynaklar ve çevre ekonimisi,Mustafa Duman-Hüseyin Önder,Ekin Yayınevi,2015,ss.27-36.pdf
5 Doğal kaynaklar ve afet yönetimi İklim-Afet.docx
AFET YONETIMI(1).ppt
6 Su kaynakları yönetimi Su Politikası.docx
7 Risk toplumu & tüketim toplumu Doğal kaynaklar ve çevre ekonimisi,Mustafa Duman-Hüseyin Önder,Ekin Yayınevi,2015,ss167-183.pdf
8 Ara Sınav
9 Arazi Yönetimi YanlAraziKullanm (1).pdf
10 İklim değişikliği ve göç KURESEL_IKLIM_DEGISIKLIGI_IKLIM_MULTECIL.pdf
11 Gıda güvenliği ve gıda krizi iklim-degisikligi-rapor-elma.compressed.pdf
12 Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri dönüşüm Türkiye’de Belediyelerde Geri Dönüşüm Sunum 2.pdf
13 Genel Değerlendirme
14 Final
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268059 Doğal kaynakların önemini açıklamak ve doğal kaynak yönetimini değerlendirebilme
2 1268060 Doğal kaynaklar ile çevre sorunlarını ilişkilendirebilme
3 1268061 Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla ileri sürülen sürdürülebilir kalkınma olgusu ve bu konuda toplumun ne tür yükümlülükleri üstlenmesi gerektiği konusunu değerlendirebilme
4 1268062 Giderek kıt bir kaynak olan enerji kaynakları karşısında alternatif enerji kaynaklarının neler olduğu ve ne tür politikalar izlenebileceğini değerlendirebilme
5 1268063 Planlama aşamalarında ekolojik bilginin farkında olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4
3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5
5 3 5 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek