Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK429 Belediyecilik Uygulamaları 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Teorik olarak yerel yönetim bilgisine sahip lisans öğrencilerini, pratikte belediyecilik faaliyetlerinin ve yönetiminin nasıl gerçekleştiği hususunda bilgi ve gözlem sahibi yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Mutlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları (https://personel.omu.edu.tr/tr/ahmet.mutlu/verdigi-dersler) Kemal Görmez, Yerel Yönetimler, Orion Kitabevi, Ankara, 2016.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Belediye nedir? Mevzuatta belediye; belediye kurumu, organları ve personeli; belediye-yerel demokrasi ilişkisi; belediye halk ilişkisi, belediye hizmetleri, belediye personeli; belediye maliyesi; belediye ve kentsel sorunlar-çözümler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belediye nedir? Belediye neden önemlidir? Belediye Mevzuatı
2 Geçmişten günümüze belediye kurumu
3 En son düzenlemeler ışığında belediye tartışmaları
4 Belediyelerin İşleyişi: Meclisin İşleyişi
5 Belediyelerin İşleyişi: Encümenin ve hizmet dairelerinin işleyişi
6 Belediye-halk ilişkileri: Belediye halkla ilişkiler biriminin işleyişi
7 Belediyecilik Deneyimi (Seminer)
8 Ara Sınav
9 Belediyecilik Deneyimi(Seminer)
10 Belediyecilik Deneyimi(Seminer)
11 Belediyecilik Deneyimi(Seminer)
12 Belediyecilik Deneyimi(Seminer)
13 Belediyecilik Deneyimi(Seminer)
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270171 Belediyeyle ilgili temel mevzuatı bilir.
2 1270172 Belediyenin işleyişi ile organları ve personeli hakkında açıklama yapar.
3 1270173 Türkiye’de belediyecilik sorunları hakkında yorum yapar
4 1270174 Alternatif belediyecilik yöntemleri hakkında açıklama yapar.
5 1270175 Yerel belediyecilik uygulamaları hakkında açıklama ve yorum yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek