Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK413 Türk Demokrasi Tarihi 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Türk Demokrasi Tarihi'nin kapsamı ve kaynakları, ve Osmanlı Devleti'nden devralınan siyasal ve demokratik mirası hakkında bilgi verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Hil yay., İstanbul, 1996. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim yay., c. 1-15. Niyazi Berkes, Siyasi Partiler, Yurt ve Dünya yay., İstanbul, 1946. Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Dergah yay., İstanbul, 1990. Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, 1839-1950, İmge yay., Ankara, 1995. Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, 1950-1995, İmge yay., Ankara, 1996. Necdet Ekinci, II. Dünya Savaşından Sonra Türkiye de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler, Toplumsal Dönüşüm yay., İstanbul, 1997. Frederick W. Frey, The Turkish Political Elite, The MIT Pres, Cambridge, 1965. Alpay Kabacalı, Türkiye de Gençlik Hareketleri, Altın Kitaplar yay., İstanbul, 1992. Nihal Kara, Türkiye de Çok Partili Sisteme Geçiş Kararının Nedenleri , Yapıt, sayı 8, Aralık 1984-Ocak 1985

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Demokrasi kavramı, tarihsel kökenleri; Birinci Meclis, TpCF ve SCF denemeleri, Tek parti döneminde seçimler; Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde dünyada demokrasi; Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi ; Türkiye de askeri darbeler; Türkiye de anayasalar; 1960-1980 arası Türkiye de siyasal ve sosyal gelişmeler; Türk demokrasisinin sorunları ve imkanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demokrasi kavramı, tarihsel kökenleri
2 Demokrasi kavramı, tarihsel kökenleri
3 Birinci Meclis, TpCF ve SCF denemeleri, Tek parti döneminde seçimler, bağımsız milletvekilliği, Müstakil Grup
4 Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde dünyada demokrasi
5 Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi
6 Türkiye de askeri darbeler
7 Ara Sınav
8 Türkiye de anayasalar
9 Türkiye de anayasalar
10 1960-1980 arası Türkiye de siyasal ve sosyal gelişmeler
11 Türk demokrasisinin sorunları ve imkanları
12 Türk demokrasisinin sorunları ve imkanları
13 Genel Değerlendirme
14 Sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223736 Türk Demokrasi Tarihi nin kapsamı ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olması
2 1223761 Osmanlı Devleti nden devralınan siyasal ve demokratik mirasın kavraması
3 1223796 Cumhuriyetin ilk yıllarındaki modernleşme ve demokrasinin alt yapısını oluşturma çabalarını açıklaması
4 1223797 Türkiye nin demokratikleşme sürecini, Batı nın demokratikleşme süreciyle kıyaslayarak Osmanlı ve Cumhuriyet in demokratikleşme sürecindeki kırılma noktalarını analiz etmesi
5 1223812 Türkiye nin demokrasi tarihini, dünya ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslayarak değerlendirmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5
2 4 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4
3 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5
4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4
5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek