Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK415 Doğu Felsefesi 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Doğu Felsefesinin ne olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu öğretmek; Doğu Felsefesinde, İran, Kore, Hint, Tibet, Çin, Japon ve İslam felsefelerinin temel özellikleri, bunlarla ilgili olarak da sufilik, Konfüçyüsçülük, Taoculuk, Hinduzim, İslam, Şintoizm ve Budizm kavramlarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Harun BIÇAKCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fung Yu-Lan, Çin Felsefesi Tarihi (Çev. Fuat Aydın), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009. Giorgio Buccellati (1981), "Wisdom and Not: The Case of Mesopotamia", Journal of the American Oriental Society 101 (1), p. 35-47. Leaman, Oliver, Key Concepts in Eastern Philosophy, Routledge, 1999. Leaman, Oliver, Eastern Philosophy: Key Readings, Routledge, 2000. Leaman, Oliver, Encyclopedia of Asian Philosophy, Taylor & Francis Group, 2001. Mohanty, Jitendranath, Classical Indian Philosophy. Lanham: Rowman & Littlefield. 2000. Oldmeadow, Harry Light from the East: Eastern Wisdom for the Modern West. Indiana: World Wisdom Inc., 2007 Zimmer, Heinrich (ed.) Joseph Campbell. ed. Philosophies of India. New York: Princeton University Pres, 1969.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İran, Kore, Hint, Tibet, Çin, Japon ve İslam felsefelerinin temel özellikleri, Sufilik, Konfüçyüzçülük, Taoculuk, Hinduzim, İslam, Şintoizm ve Budizm kavramları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğu Felsefesinin özellikleri
2 İran’da felsefe ve felsefi kavramları
3 Kore’de felsefe ve felsefi kavramlar
4 Hint felsefesi ve felsefi kavramları
5 Çin felsefesi ve felsefi kavramları
6 Çin felsefesi ve felsefi kavramları
7 Ara Sınav
8 Tibet felsefe ve felsefi kavramları
9 Japon felsefesi ve felsefi kavramları
10 Japon felsefesi ve felsefi kavramları
11 İslam felsefesi ve felsefi kavramlar
12 İslam felsefesi ve felsefi kavramlar
13 Doğu felsefesinin Batı felsefesine etkileri
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223311 Doğu Felsefesini kavramak
2 1223326 İran, Kore, Hint, Tibet, Çin, Japon ve İslam felsefeleri hakkında bilgi sahibi olmak
3 1223330 Sufilik, Konfüçyüzçülük, Taoculuk, Hinduzim, İslam, Şintoizm ve Budizm kavramlarını bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4
2 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4
3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek