Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK417 Uluslararası İlişkiler 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Uluslararası İlişkiler disipliniyle tanışmasını sağlamak ve uluslararasında gerçekleşen politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin bilimsel analizini yapabilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlhan AKSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: MKM Yayınları, 2008. Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2005. Haydar Çakmak (Der.) Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler, Ankara, Platin Yayınları, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası iliskilerin kavramsal çerçevesi; uluslararası düzen kavramı, uluslararası iliskiler ve dıs politika,diplomasi türleri, uluslararası iliskilerde devletler gibi aktörler, uluslararası aktörler, uluslarüstü gruplar, uluslarüstü kuruluslar ve .uluslar üstü güçler, uluslararası toplumu olusturan unsurlar, devlet ve hükümet-dısı kuruluslar, uluslararası çatısmaların sınıflandırılması, müzakere ve kuvvet kullanımı, diplomasi, uluslararası hukukun imkanları, isbirliği ve bütünlesme, uluslararası politik kararlarda merkez sorunu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş Bilgileri
2 Uluslararası İlişkilerin Tanımı, Tarifi, Doğuşu ve Gelişimi
3 Uluslararası İlişkilerin Coğrafyası ve Demografisi
4 Uluslararası İlişkilerin Aktörleri
5 Uluslararası İlişkilerin Kapsamı ve Kavramları
6 Uluslararası Politika Yaklaşımları
7 Uluslararası Politikanın Unsurları ve Araçları
8 Uluslararası Politikanın Kurumları
9 Modern Uluslararası Sistemin Süreci
10 Küreselleşme
11 Uluslararası Güvenlik, Silahlanma, Çatışmalar
12 Uluslarararası Örgütler
13 Uluslararası Hukuk, Adalet, Etik
14 Uluslararası Ekonomi Politik
15 Bazı Güncel Uluslararsı Gelişmelerin Analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63782 1166674 1-Uluslararası İlişkiler’in olgusal, kurumsal, bilimsel ve ideolojik boyutlarını anlama
63783 1152373 2-Uluslararası ilişkilerin temel bilgilerine sahip olma
63784 1152424 3-Modern Uluslararası Sistemin yapısal ve süreçsel özelliklerini anlama
63785 1152847 4-Uluslararası politikada etkili olan başlıca araçları ve aktörleri kavrama
63786 1166377 5-Uluslararası politikayı etkileyen faktörleri kavrama
63787 1172827 6-Güncel uluslararsı gelişmeleri analiz edebiecek akademik alt yapıya sahip olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
63782 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5
63783 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3
63784 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5
63785 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4
63786 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5
63787 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek