Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK425 Halkla İlişkiler 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramlar ve ilkeleri, halkla ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemleri tarihsel perspektif içerisinde genel hatları ile öğrenciye tanıtmak ve öğrencilerin halkla ilişkiler alanında özgün bir iletişim faaliyeti oluşturmalarını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. P. Seitel, The Practice of Public Relations 11th edition, (New Jersey: Pearson, 2011): 94111. A. Theaker, The Public Relations Handbook 3rd edition, (New York: Routledge, 2008). F. P. Seitel, The Practice of Public Relations 11th edition, (New Jersey: Pearson, 2011): 112136. A. Gregory, Planning and Managing Public Relations Campaigns, 2nd edition, (London: Kogan Page, 2005): 4868

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrenciler; halkla ilişkiler tanımları, halkla ilişkilerin kamu ve özel sektördeki önemi, halkla ilişkilerin tarihi gelişimi, yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler, kamuoyu, halkla ilişkiler kampanyaları, halkla ilişkilerde etik kavramları ile tanıştırılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı
2 Halkla İlişkiler Tanımları, Halkla İlişkilerde Temel Faaliyet Alanları
3 Halkla ilişkilerin Tarihi
4 Halkla İlişkiler ve İletişim
5 Kamuoyu
6 Halkla İlişkiler ve Yönetim
7 Arasınav
8 Etik
9 Medya İlişkileri
10 Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya
11 Halkla İlişkiler Kampanyası Araştırma
12 Halkla İlişkiler Kampanyası Uygulama
13 Halkla İlişkiler Kampanyası Değerlendirme
14 Yılsonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223880 Öğrenciler halkla ilişkilerin tarihi gelişimini yorumlayabilecektir
2 1223885 Öğrenciler halkla ilişkilerin kamu sektöründe ve özel sektördeki önemini yorumlayabilecektir.
3 1223889 Öğrenciler halkla ilişkiler uzmanlarında bulunması gereken özellikleri açıklayabilecektir.
4 1223905 Öğrenciler halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
5 1223912 Öğrenciler halkla ilişkilerin temel ilkelerini yorumlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4
2 5 5 4 4 4 3 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4
4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5
5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek