Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK443 Uluslararası Ticaret Hukuku 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Uluslararası ekonomi hukukunun kapsamına giren konular hakkında genel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası ticaret üstünde etkili kuruluşların yapılarının incelenecektir. Böylece öğrencilerin uluslararası ticaretin genel mantığı ve kalıpları hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Hande Ünsal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

İlgili düzenlemelerin incelenmesi ve olay incelemesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şaban Kayıhan/Mehmet Eski Uluslararası Ekonomi Hukuku Ankara 2010; Nuray EKŞİ, Milletlerarası Ticaret Hukuku İstanbul 2010.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk dış ticaret hukukunun temel kavramları, uluslararası ticaret hukukunun genel kavramları, uluslararası anlaşmalar, serbest ticaret anlaşmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN
2 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE SÜJELERİ
3 YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR
4 ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ
5 TÜRK DIŞ TİCARET HUKUKU
6 İTHALAT
7 İHRACAT
8 SERBEST BÖLGELER
9 VİZE SINAVLARI
10 GÜMRÜK HUKUKU
11 ULUSLARARASI TİCARETTE İFA GÜVENCELERİ
12 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER
13 INCOTERMS
14 ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSMAN

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208548 Öğrenci, uluslararası ekonomik hukuku hakkında temel bilgi sahibi olur
2 1208559 Öğrenci, malların sınırlararası dolaşımı hakkında temel bilgi sahibi olur
3 1208572 Öğrenci, sermayenin sınırlararası dolaşımı hakkında temel bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 5 5 4
3 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek