Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK420 Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilere Türk vatandaşlık hukuku ile yabancılar hukuku alanında temel bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hande Ünsal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Olay incelemesi, konunun anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vahit Doğan: Türk Vatandaşlık Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 2018 Aysel Çelikel: Yabancılar Hukuku, Yabancılar Hukuku, İstanbul, 2018,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vatandaşlık hukuku kapsamında Türk vatandaşlık hukukuna hâkim olan prensiplerin, Türk vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi halleri ile bu bağlamda ortaya çıkan sorunlar incelenmektedir. Yabancılar hukuku dersi kapsamında ise yabancıların hukuki statüsü ve sahip oldukları haklar incelenmektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vatandaşlık hukukunun genel esasları
2 Türk vatandaşlık hukukunun genel esasları
3 Türk vatandaşlığının kazanılması
4 Türk vatandaşlığından çıkma
5 Türk vatandaşlığının kaybedilmesi
6 Çifte vatandaşlık hali
7 Türk hukukunda çifte vatandaşlık
8 Mavi kart uygulaması
9 Ara sınav
10 Yabancılar hukukunun genel esasları
11 Yabancıların ülkeye girişi
12 Yabancıların seyahati
13 Yabancıların çalışması
14 Yabancıların mal edinmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270956 Öğrenciler Türk vatandaşlık hukukunun genel prensiplerini öğrenirler.
2 1270957 Öğrenciler Türk vatandaşlığının kazanma ve kaybetme koşullarını öğrenirler.
3 1270958 Öğrenciler Türk hukukunda yabancıların statülerini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5
2 5 3 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 5 4 5 4 5 5 5
3 4 3 5 5 4 5 3 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek