Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK422 Alternatif Kent Modelleri 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Kentleşme ve yönetim sorunları nedeniyle üretilmiş alternatif kent düşünceleri ve modelleri hakkında öğrencilere bilgi vererek, alternatif kent düşüncesi üzerine düşünmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler alternatif okumalar yapar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

20 . Yüzyıl Kenti, Ed. Bülent Duru;Ayten Alkan, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002. Geleceğin Şehri, Şehir Düşünce Merkezi Yayınları, İstanbul, 2016. Kentsel Politikalar, Ed. Ayşegül Mengi; Deniz İşçioğlu, Palme Yayınları, Ankara, 2017. Korkut Tuna, Şehir Teorileri, İz Yayıncılık, İstanbul, 2013. Turgut Cansever, Osmanlı Şehri, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kent ve kent sorunları-Kent ütopyaları-sanayi sonrası kent modelleri-Türkiye'de alternatif kent düşüncesi-geleceğin kenti

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
5 Derse Katılım 15 15 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 25 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 30 1
54 Ev Ödevi 5 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygarlık Tarihinde Kent ve kentleşme (Genel Giriş)
2 Kentin işlevleri ve kentleşme sorunları
3 Kent Ütopyaları (Klasik Dönem Doğu ve Batı Kent Ütopyaları)
4 Kent Ütopyaları (Modern Dönem Batı Kent Ütopyaları)
5 Sanayi Sonrası Alternatif Kent Düşünceleri ve Modelleri (Bahçekent-Ekokent-Sürdürülebilir Kent)
6 Sanayi Sonrası Alternatif Kent Düşünceleri ve Modelleri (Derişikkent-Dayanıklıkent-Akıllıkent)
7 Sanayi Sonrası Alternatif Kent Düşünceleri ve Modelleri (Markakent-Yavaşkent)
8 Arasınav
9 Türkiye'de Alternatif Kent Düşünceleri ve Modelleri (1923-1980: Cumhuriyet Köyü-Tarımkent-Köykent)
10 Türkiye'de Alternatif Kent Düşünceleri ve Modelleri (1923-1980: Cumhuriyet Köyü-Tarımkent-Köykent Girişimleri ve Sonuçları)
11 Türkiye'de Alternatif Kent Düşünceleri ve Modelleri (1980 Sonrası Küresel Kent Modellerinin Uygulanması)
12 Geleceğin Kenti Üzerine Tartışmalar (Genel Giriş)
13 Kent Ütopyaları, Alternatif Kentler ve Geleceğin Kenti Üzerine Okuma ve tartışmalar)
14 Dönem sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271952 Geçmişten günümüze kent ve kentleşmenin dinamiklerini bilir
2 1271953 Sanayi sonrası kentleşme sorunlarını bilir
3 1271954 Kent ve kentleşme ütopyaları hakkında fikir yütürüt
4 1271955 Alternatif kent modellerini bilir ve değerlendirir
5 1271956 Sürdürlebilir kentleşme ve kentsel yaşam kalitesi bağlamında kentleri değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
4 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek