Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK426 Bölgeselleşme ve Karadeniz Havzası 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Karadeniz havzası içerisinde yer alan ülkeler arası işbirliği ve çatışma alanlarını incelemek; Bölgeselleşme politikalarını Karadeniz havzası temelinde değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Mutlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Karadeniz Havzası'nda Rekabet Analizi; İşbirliği Söylemlerinin Bölgesel Çatışma Beklentilerine Yansıması, Derin Yayınları, İstanbul, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karadeniz havzasında yer alan ülkeler enerji, ticaret, yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanımı, göç yönetimi ve güvenlik gibi çeşitli alanlarda kimi zaman uyuşan kimi zaman çatışan çıkarlara sahiptirler. Bu ders kapsamında bölge ülkeleri arasındaki işbirliği alanlarının öne çıkarılması, muhtemel kriz alanlarının tespiti ve böylece bölgesel işbirliğinin geleceğine dair bir öngörüde bulunulması planlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bölge ve Bölgeselleşme Kavramları
2 Karadeniz Havzasının Genel Değerlendirmesi
3 Türkiye’nin Karadeniz Politikası
4 Rusya Federasyonunun Karadeniz Politikası
5 Ukrayna’nın Karadeniz Politikası
6 Moldova, Bulgaristan ve Romanya’nın Karadeniz Politikaları
7 Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın Karadeniz Politikaları
8 Sırbistan, Yunanistan ve Arnavutluk’un Karadeniz Politikaları
9 Bölgesel İşbirliği ve Çatışma Alanları
10 Karadeniz Enerji Kaynakları, Taşımacılığı ve Güvenliği
11 Bölgesel Ticaret
12 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
13 Öğrenci Sunumları ve Değerlendirme
14 Öğrenci Sunumları ve Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270696 Bölge ve bölgeselleşme kavramlarını öğrenir
2 1270697 Karadeniz havzasında yer alan ülkelerin siyasal ve toplumsal yapısını kavrar
3 1270698 Türkiye’nin Karadeniz’deki çıkarlarını ve politikalarını analiz eder
4 1270699 Bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin boyutlarını değerlendirir
5 1270700 Türkiye’nin günümüz dış politikasını analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek