Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK430 Kamu Yönetiminde Kariyer Olanakları 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dersin amacı; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinin, kariyer planlamaları aşamasında iş olanaklarını ortaya koymak, öğrencileri istihdam edilebilecekleri alanlar hakkında bilgilendirmek, kamu yönetiminde ve özel yönetimde kariyer yapmış, üst ve orta düzey yöneticilerle diyaloglarını sağlamak ve geliştirmek ve öğrencilere mezuniyet sonrasındaki iş yaşamlarında rehberlik etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlgili Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları ile kamu ve özel sektör yöneticilerinin deneyimleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders dönemi boyunca öğrencilerin farklı alanlarda çalışan ve yönetici kadrosunda olan kişilerle diyaloğu sağlanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel Kamu Yönetimi
2 Yeni Kamu Yönetimi
3 Sistem Yaklaşımı
4 Durumsallık Yaklaşımı
5 Amaçlara Göre Yönetim
6 Yöneylem Araştırması
7 Z Teorisi
8 Postmodern Yönetim Düşüncesine Genel Bakış
9 Toplam Kalite Yönetimi
10 Stratejik Yönetim
11 Kıyaslama
12 Dış kaynaklardan Yararlanma
13 Küçülerek Büyüme
14 Öğrenen Örgütler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
52666 1272101 Kamu yönetiminde sistem bakışıyla sorunları değerlendirmeyi öğrenir
52667 1272102 Türk kamu yönetiminin temel sorunlarını bilir
52668 1272103 Geleneksel ve yeni kamu yönetiminin temel ilkelerini bilir
52669 1272104 Kamu yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırma yollarını bilir
52670 1272105 Kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
52666 4 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4
52667 3 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4
52668 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 5 5
52669 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4
52670 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek