Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK460 Çevre Ekonomisi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin çevre ekonomisihakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özcan Dağedemir (2003), Çevre Sorunlarına ekonomik Yaklaşımlar ve Optimal Politika Arayışları, Gazi Kitabevi, Ankara. Koray Başol vd. (2007), Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul Hilmi Kırlıoğlu; A. Vecdi Can (1998), Çevre Muhasebesi, Değişim Yayınları, Adapazarı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Çevre kavramı 2. Çevre sorunlarının ekonomik nedenleri 3. İktidadi düşünce ve çevre 4. Çevre sorunlarının ekonomik analizi 5. Çevre politikası ve ekonomi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 0 1 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
34 Okuma 3 10 30
54 Ev Ödevi 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre ve çevreyle ilgili kavramlar
2 Çevre sorunları; çeşitler; kaynaklar
3 Çevre sorunlarının ekonomik nedenleri
4 İktisadi düşünce tarihinde çevre olgusu
5 Çevre sorunlarının ekonomik analizi
6 Çevre sorunlarının ekonomik analizi (Mikro analiz)
7 Çevre sorunlarının ekonomik analizi (Makro analiz)
8 Küresel çevre sorunları ve piyasanın başarısızlığı
9 Arasınav
10 Çevre politikaları ve ekonomi
11 Türkiye'de çevre ve ekonomi
12 Türkiye'de çevre ve ekonomi
13 Genel değerlendirme
14 Dönem sonu sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80788 1271206 çevre ve ekonomi arasında ilişki kurabilir.
80790 1271204 Çevre politikalarını ekonomik bakımdan analiz edebilir
80792 1271205 Alternatif ekonomik politikalar önerebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
80788 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5
80790 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5
80792 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek