Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK462 Bölgesel Kalkınma 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bölgeler arası gelişme farklılıklarının nedenlerini araştırmak, bölgesel dengesizliklerin sonuçlarını incelemek, bölgesel kalkınma ve gelişme kuramlarını değişen koşullarda analiz etmek, Türkiye'de bölgesel kalkınma sorunlarının ve uygulanan bölgesel kalkınma politikalarının incelenmesi dersin amaçlarını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Demet ÖZMEN YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bölgesel İktisat, Zeynel Dinler Bölgesel Ekonomi Teori ve Politikalar, M. Akif KARA Bölgesel Politikalar ve Yeni Dinamikler, Aylan Arı Bölgesel kalkınma kavram, kuram ve politikalarında yaşanan değişimler, Ayda Eraydın, Kentsel Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu 2003 (KEAS ‘03), www. kalkınma.gov.tr www.tepav.org

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bölgeler arası gelişme farklılıklarının nedenleri, bölgesel kalkınma politikası amaçları, araçları, bölgesel kalkınma ve gelişme teorileri, AB bölgesel kalkınma politikaları, bölgesel kalkınma ajansları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 27 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ders izleme planı ve derste kullanılacak kaynaklar hakkında genel çerçeve
2 Kalkınma kavramı, Kalkınma kavramının düşünsel kökenleri, doğuşu ve zaman içerisindeki seyri,
3 Kalkınma teorileri, kalkınma stratejileri, Türkiye'de kalkınma planları
4 Bölgesel kalkınma kavramının ortaya çıkması, mekan, ölçek, post fordizm, esnek üretim sistemleri
5 Bölgesel ekonomiye yönelik kavramsal ve kuramsal çerçeve
6 Kuruluş yeri teorileri, bölgesel kalkınma ve büyüme teorileri
7 Bölgesel Ekonomik Politikalar
8 Bölgesel Ekonomik Politikalar
9 Ara sınav haftası
10 AB Bölgesel Ekonomi Politikaları
11 Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Politikalar
12 Türkiye'de Bölgesel eşitsizlikler
13 Türkiye Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
14 Bölgesel Kalkınma Ajansları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271210 Bölgesel gelişme teorilerinin değişen koşullarda geçerliliğini tartışabilir
2 1271211 İşletme ve ekonomik faaliyetlerin yerleşme kararlarının iktisadi mantığını anlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2
2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek