Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK482 Motivasyon Teorileri 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dersin amacı yönetim ve liderlik teorileri hakkında öğrencinin akademik çalışmalarını artırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Halil Can, Organizasyon ve Yönetim, Siyasal, Ankara, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini liderlikde özellikler teorisi, davranışsal teori ve durumsallık teorisi oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 0 0 1
8 Rehberli Problem Çözümü 1 10 1
17 Alan Çalışması 2 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
35 Quiz 1 10 1
36 Rapor 1 10 1
39 Rapor Sunma 0 0 1
41 Proje Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 15 15
7 Laboratuvar 1 15 15
10 Tartışma 14 2 28
22 Proje Hazırlama 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Liderlik Teorileri: özellikler Teorisi, Davranışsal teori ve Durumsallık Teorisi
2 Özellikler Teorisi
3 Davranışsal Teori: Ohio State Üniversitesi Liderlik Modeli
4 Davranışsal Teori: University of Michigan Liderlik Modeli
5 Davranışsal Teori: Blake ve Mouton Yönetim Tarzı Matriksi
6 Davranışsal Teori: McGregor X ve Y Teorisi
7 Davranışsal Teori: Likert'in Sistem 4 Modeli
8 Durumsal Liderlik Teorisi: Fred Fiedler Etkin Liderlik Modeli
9 Durumsal Liderlik Teorisi: Amaç-Yol Teorisi
10 Vize
11 Durumsal Liderlik Teorisi: Dönüşümcü Liderlik
12 Durumsal Liderlik Teorisi: Karizmatik Liderlik
13 Tannenbaum ve Schmidt Liderlik Modeli
14
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81035 1271828 Öğrenciler, liderlik teorileri konusunda akademik bilgi ve yeterliliklerini artırabileceklerdir.
81036 1271829 Öğrenciler lider nasıl olunur, sorusuna cevap bulabileceklerdir.
81037 1271830 Öğrenciler lideri tanımlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
81035 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
81036 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4
81037 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek