Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK488 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir. Öğrencilerin, teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi, portföy yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi konularında bilgi sahibi olmalarının sağlaması hedeflenmektedir. Çeşitli problem çözümleri ile öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Durmuş YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Essentials of Investments”, McGrawHill – 8. Basım, Eighth Edition, 2 22

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 7 98
11 Soru-Yanıt 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 8 2 16
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Yatırım( Reel varlık / finansal varlık) nedir? Finansal piyasalar ve ekonomi. Piyasa oyuncuları. Son Gelişmeler
3 Varlık çeşitleri ve finansal enstrümanlar. Para piyasası.Tahvil piyasası .Menkul kıymet piyasası. Menkul kıymet ve tahvil endeksleri. Türev piyasalar
4 Varlık çeşitleri ve finansal enstrümanlar. Para piyasası. Tahvil piyasası. Menkul kıymet piyasası. Menkul kıymet ve tahvil endeksleri. Türev piyasalar
5 Menkul kıymet piyasaları. Halka Arz. Amerika Borsaları. Emir çeşitleri. Açığa satış
6 Menkul kıymet piyasaları. Halka Arz. Amerika Borsaları. Emir çeşitleri. Açığa satış
7 Risk ve Getiri. Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları. Risk ve Getiri Analizi. Risk primi. Varlık çeşitlendirmesi. Faiz oranları
8 Risk ve Getiri. Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları. Risk ve Getiri Analizi. Risk primi. Varlık çeşitlendirmesi. Faiz oranları
9 İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması
10 Ara sınav
11 Etkin varlık çeşitlendirmesi a) Portföy oluşturma b) Portföy riski c) Optimal portföyün oluşturulması
12 Etkin varlık çeşitlendirmesi a) Portföy oluşturma b) Portföy riski c) Optimal portföyün oluşturulması
13 Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi
14 Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi
15 İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
52636 1492875 Para ve sermaye piyasası arasındaki farkı, endeks hesaplarını ve türev piyasası araçlarını açıkça tanımlayabilecektir.
52638 1492876 Finansal varlıklarda getiri ve risk kavramları hakkında bilgi verebilecektir.
52639 1492877 Etkin portföy ve optimal portföyün nasıl oluşturulacağını analiz edebilecektir.
52640 1492874 Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Teorisinin açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
52636 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3
52638 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3
52639 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3
52640 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek