Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK434 Siyasal Ekoloji 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Çevre sorunlarının ortaya çıkışında siyasal süreçlerin etkisini irdelemek. İktidarın kazanılmasında çevre sorunlarının kullanılışını belirlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ekoloji ve Yönetim, Ahmet Mutlu, Turhan Kitabevi. Selim Kılıç (2008), Çevre Etiği: Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Sonuçları, Orion Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyasal ekoloji kavramı, ortaya çıkışı ve gelişim, çevre hareketleri, çevreci gruplar ve yurttaş girişimleri (inisiyatifler), Çevreci grupların siyasallaşması ve Yeşil Parti, klasik sosyal hareketler ile yeni sosyal hareketlerin karşılaştırılması, partilerin çevreye yaklaşımı, çevreci grupların yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramsal giriş: ekoloji ve çevre 0- siyasal ekolojinin İçeriği ve kapsamı.pdf
2 Ekolojik sorunun tarihî-fikrî arka planı olarak modernite 1- Ekolojik Sorunların Toplumsal Sorunlarla İlişkisi2.pdf
3 İnsan-merkezcilik ve eko-merkezcilik 2. KONU hakim paradigma 1.pdf
4 Bilimden ideolojiye: ekolojizm 3.. KONU hakim paradigma 2.pdf
5 Ekoloji ve siyaset 4., hakim paradigmanın nitelikleri.docx.pdf
5.. KONU ekolojik düşünce.pdf
6 Öğrenci sunuşları için metodolojik çalışma
7 Öğrenci sunuşları için metodolojik çalışma
8 Ara sınav
9 Derin ekoloji 5.. KONU ekolojik düşünce.pdf
5... KONU EkolojikDüşünce Türleri.pdf
10 Toplumsal ekoloji 5.. KONU ekolojik düşünce.pdf
10. toplumsal ekoloji.pdf
11 Eko-liberalizm 7. (YEDEK) KONU ekolojik düşüncede yönetim I.pdf
8.. KONU ekolojik düşüncede iktisat.pdf
12 Eko-sosyalizm 7. (YEDEK) KONU ekolojik düşüncede yönetim I.pdf
13 Eko-anarşizm 7.. (aSİL)KONU ekolojik düşüncede yönetim anlayışı II.pdf
8.. KONU ekolojik düşüncede iktisat.pdf
14 Eko-feminizm 11.. Ekolojinin İdeolojisi.pdf
15 Batı Avrupa siyasetinde Yeşiller 12. Yeşil Siyaset ve Dünyadan Örnekler.docx
https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/9403_59215_1655.pdf
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1428945 Çevreci eylemlerin öneminin anlaşılması
2 1428963 Çevre hareketlerinin çevre hukukunun gelişmesindeki rolünün kavranması
3 1428970 Çevre koruma girişimleri ile demokrasi arasındaki ilişkinin kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek