Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK444 Kıymetli Evrak Hukuku 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Kıymetli evrak ve kambiyo senetlerinin yasal tadavülü ve özelikleri hakkında kanun çerçevesinde bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlgili Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Fatih Bilgili, Ticaret hukuku kitabı, ekim 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ticaret Kanunu ve Çek K. kapsamımda kambiyo senetleri ve kıymetli evraklarının hukuksal tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 3 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 4 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 6 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
34 Okuma 10 8 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıymetli Evrakın genel tanımı ve hukuki mevzuat bilgisi
2 Kıymetli evrakın özellikleri sınıflandırılması.
3 Nama yazılı kıymetli evrak tanım ve özellikleri
4 Emre yazılı kıymetli evrak tanım ve özellikleri
5 Hamile yazılı kıymetli evrak tanım ve özellikleri
6 Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali
7 Kambiyo senetlerine ilişkin genel düzenlemeler ve özellikleri
8 Kambiyo senetlerinde uygulanan ortak özellikler
9 Bono tanımı ve şekil şartları
10 Bononun tedavülü,ciro
11 Bonoda aval,ödeme,başvuru hakkı ve zamanaşımı
12 Poliçe tanım,şekil şartları
13 Poliçede kabul,tedavül,aval,zamanaşımı
14 Çek tanımı,şekil şartları
15 Çekte zorunlu ve şekli şartlar,bankaların yükümlülükleri
16 Çek keşide şartları, zamanaşımı, karşılıksız çek

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198668 Nama emre hamile yazılı kıymetli evraklar nelerdir özellikleri anlatıldı.
2 1200337 Kıymetli evrakların ziyaı ve iptali ile kambiyo senetlerinin genel özellikleri öğretildi.
3 1181769 Bono ve poliçe tanım ve özellikleri tedavül ibraz ve ödeme aval müesseseleri anlatıldı.
4 1194941 Kıymetli evrak tanımı ve kambiyo senedi kavramları açıklandı.
5 1195127 Çek Kanunu ve TTK kapsamında tanım,özellik ve keşide koşulları,karşılıksızlık hali öğretildi.
6 1237640 General characteristics of the negotiable instruments were explained.
7 1237641 Negotiations and cancellation of negotiable instruments and general characteristics of exchange notes were taught.
8 1237642 The definition and characteristics of bills and policies, the presentation of circulation and the payment institutions were explained.
9 1237643 The definition of negotiable instruments and the concept of exchange notes were explained.
10 1237644 Within the scope of the Czech Law and the Turkish Commercial Code, definitions, features and conditions of discovery, and state of non-correspondence were taught.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4
3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4
5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4
6 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
7 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4
8 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4